Scholierensport - Sportbedrijf Lelystad

Over Sportbedrijf Lelystad

Sportbedrijf Lelystad

Lelystad is een van de jongste woongemeenten in Nederland. Op de grens van land en water is Lelystad een aantrekkelijke stad om te wonen, op te groeien én vrije tijd door te brengen. Vrije tijd die op verschillende manieren besteed kan worden. Sport en bewegen zijn daar goede voorbeelden van. Sportbedrijf Lelystad is namens de gemeente Lelystad verantwoordelijk voor het sport- en beweegbeleid. Al meer dan 20 jaar bouwen wij mee aan een vitale stad. Een stad waarin sport, bewegen en vitaliteit de norm zijn. Waar sport voor iedereen zichtbaar én bereikbaar is. 

 

We hebben drie belangrijke kerntaken in en voor Lelystad:  

 

Sport, Bewegen & Vitaliteit

De afdeling Sport, Bewegen & Vitaliteit van Sportbedrijf Lelystad werkt intensief samen met sportverenigingen, sport- en beweegaanbieders, maatschappelijke partners en andere sectoren, zoals welzijn, zorg, onderwijs en cultuur. Tevens faciliteert en organiseert de afdeling integrale programma’s, beweeginterventies en vernieuwende activiteiten voor alle inwoners in Lelystad met als doel om sport en bewegen te stimuleren. Door de kracht van sport en bewegen in te zetten, stijgt de sportparticipatie en dragen wij bij aan maatschappelijke vraagstukken, zoals armoede, eenzaamheid en gebrek aan sociale cohesie

 

Scholierensport

Scholierensport is al 22 jaar hét sportkennismakingsprogramma voor alle scholieren in Lelystad. In dit programma werken we samen met sportverenigingen en sport- en beweegaanbieders. Wij bundelen het sport- en beweegaanbod van onze sportpartners en de jonge Lelystedelingen schrijven zich in voor één of meerdere kennismakingscursussen. Zo kunnen zij kennismaken met heel veel takken van sport én de sportvereniging. Daarom is het sportkennismakingsprogramma Scholierensport bij uitstek de ‘springplank’ voor kinderen en jongeren naar een leven lang meer bewegen en gezondheid!

 

Vragen of meedoen aan Scholierensport?

Heb je vragen over het sportkennismakingsprogramma Scholierensport? Of wil je als sportvereniging of -aanbieder meedoen? Neem dan contact op met Frank van Deventer, buurtsportcoach Jeugd & Onderwijs, via mail f.vandeventer@sportbedrijf.nl of bel naar 06 82 36 51 82.