Scholierensport - Sportbedrijf Lelystad

Jeugdfonds Sport & Cultuur

Uw dochter wil op judo en uw zoon wil voetballen, maar u heeft geen idee hoe u dit kunt betalen. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt! Dit fonds geeft sportkansen aan kinderen en jongeren uit gezinnen waar niet genoeg geld is voor een lidmaatschap bij een sportvereniging.

U kunt als ouder/verzorger niet zelf een aanvraag doen voor uw kind(eren). Dat wordt gedaan door een intermediair. Denk hierbij aan een leerkracht, jeugdhulpverlener, schuldhulpverlener, sportbuurtcoach, huisarts of een maatschappelijk werker. Deze intermediairs kunnen online een aanvraag voor uw kind indienen.

Kijk voor meer informatie op www.jeugdfondssportencultuur.nl.