Zomeractiviteiten Maassluis

Jeugdfonds Sport & Cultuur

Het is belangrijk dat kinderen kunnen sporten of iets aan kunst en cultuur kunnen doen. Niet alleen omdat het leuk is, maar omdat het belangrijk is voor de persoonlijke ontwikkeling. Om mee te kunnen doen hebben lang niet alle kinderen in Nederland gelijke kansen. De gemeente Maassluis is aangesloten bij het Jeugdfonds voor Sport en Cultuur, dit maakt het mogelijk dat ook kinderen uit financieel minder draagkrachtige gezinnen mee kunnen doen bij een sport- of cultuuraanbieder. Dit is mogelijk door een structureel bedrag van het Jeugdfonds ter beschikking te stellen voor contributie bij een aanbieder en (sport)kleding en/of materialen. Het contributiebedrag wordt rechtstreeks op rekening van de aanbieder overgemaakt, vergoeding voor kleding vindt plaats via een waardebon voor een lokale winkel. 

Wie komt in aanmerking?

Een aanvraag indienen voor het Jeugdfonds is gekoppeld aan een aantal spelregels. De belangrijkste is dat het een kind betreft dat woont in de gemeente Maassluis met een leeftijd van 0 t/m 17 jaar. Daarnaast moet de situatie van het kind zo zijn dat zijn/haar ouders niet in staat zijn om sport- of cultuuractiviteiten voor hun kinderen te betalen. Denk hierbij aan gezinnen die leven van een uitkering, in de schuldsanering zitten of een inkomen hebben onder 120% van het sociaal minimum. Alle kinderen uit het gezin komen in aanmerking.
Het Jeugdfonds is een particuliere organisatie en geen overheidsinstantie. Een uitkering van het Jeugdfonds is daarom geen recht. Voor ondersteuning moet voldaan worden aan de criteria van het Jeugdfonds. Daarnaast is goedkeuring alleen mogelijk indien er voldoende middelen zijn om de aanvraag te kunnen bekostigen.


Hoe werkt het Jeugdfonds?

Ouders of sport- en cultuuraanbieders kunnen zelf geen aanvraag indienen bij het Jeugdfonds. Ze kunnen wel een intermediair benaderen als zij verwachten dat hun kinderen of die van iemand anders (schroom dus niet elkaar te helpen) in aanmerking komen voor het fonds. Voorbeelden van intermediairs die een aanvraag kunnen indienen zijn: een leerkracht van school, een gezinsvoogd, de (school)arts, een jeugdwerker of (jeugd)hulpverlener. 

Na het indienen van de aanvraag door een intermediair, wordt ernaar gestreefd om binnen drie weken alles afgerond te hebben.  
Het Jeugdfonds informeert de sport- of cultuuraanbieder per mail over de gedane aanvraag en vragen een bevestiging van het contributiebedrag en rekeningnummer. Zonder deze bevestiging van de penningmeester kan het Jeugdfonds geen geld overmaken op de aanbiedersrekening!
Wanneer door de aanbieder het contributiebedrag is gecontroleerd en evt. wijzigingen zijn doorgegeven, kan het Jeugdfonds overgaan tot rechtstreekse betaling aan de aanbieder.


 

 

Meer informatie

 Voor vragen over het Jeugdfonds Sport kunt u contact opnemen met Stroomopwaarts. 010-2465555.