www.sportpas.nl - header
Aanmelden | Afmelden | Adresmutatie | Contact | Archief | Stuur door | Veelgestelde vragen
 

Mogelijkheden Sportpas.nl en Sportgids.nl voor uw lokale sportakkoord: duurzame sportinfrastructuur, overzichtelijk sport- en beweegaanbod
Het is u vast niet ontgaan dat er op landelijk niveau een Sportakkoord is gesloten. Aan u de taak om deze kans te vertalen naar lokaal maatwerk. Waarschijnlijk heeft u met lokale partners al verkennende gesprekken gevoerd. Wij beweren ongezien dat de mogelijkheden van Sportpas.nl en Sportgids.nl naadloos aansluiten bij de wensen van uw partners. Waarom?

  • Wij presenteren uw Sociale kaart voor Sport en Bewegen door al uw aanbieders vindbaar te maken. Zoekfilters: tak van sport, naam aanbieder, accommodatietype, naam accommodatie, doelgroepen (leeftijd en aangepast sportaanbod),
  • Op die Sociale kaart tonen we direct alle kennismakingsactiviteiten voor uw inwoners,
  • Resultaten zijn gelieerd aan de Sportkeuzewijzer.nl (onze sportkeuzetest), al uw aanbieders en activiteiten worden als suggestie getoond. Inwoners doen de test en worden doorverwezen naar het beweegaanbod dat bij ze past,
  • Uiteraard zijn alle sites volledig responsive voor alle apparaten en schermen
  • Onderhoud en beheer worden volledig verzorgd door Sportscan.
mijn sportpas   mijn sportpas

Mogelijkheden 'Kies je Sport en Kies je Cultuur' voor uw lokale sportakkoord: van jongs af aan vaardig in bewegen, kant en klare interventie voor jeugd
In elk overleg komt de wens naar voren een passende interventie voor de jongste jeugd op te starten. Onder de noemers sportkennismaking, sportcaroussel, sportpas, cultuurpas, sportstrippenkaart, sportpaspoort, kies je sport etc. worden diverse initiatieven geopperd waarbij altijd kinderen, onderwijs, sport, cultuur en ouders een belangrijke rol spelen. Wij organiseren uw Kies je Sport | Kies je Cultuur project van A tot Z en maken graag prestatieafspraken. Wij doen dit al vanaf 1998 dus enige ervaring hebben we wel. Maak gebruik van onze expertise en huur ons in, uw buurtsportcoaches zullen er blij mee zijn!

Mogelijkheden Sportpanel en Sportpas.nl voor uw lokale sportakkoord: vitale aanbieders, nulmeting Sportaanbiedersmonitor via sportpanel.nl
Samen met partners gaat u werken aan vitale sport- en beweegaanbieders en een postitieve sportcultuur. U heeft dan ongetwijfeld behoefte aan een goede nulmeting. Sportscan biedt via haar website sportpanel.nl u de kans om in een kort tijdsbestek de Sportaanbiedersmonitor uit te voeren. Vanuit de database van Sportpas.nl worden aanbieders uitgenodigd de vragenlijst te benaderen. Enkele weken later ontvangt u van ons een maatwerkrapport met de stand van zaken in uw gemeente. Wij sluiten aan bij landelijk gebruikte vragenlijsten en bieden maatwerk voor uw lokale onderzoeksvragen.

  mijn sportpas


mijn sportpas   mijn sportpas

Mogelijkheden Sportpas.nl voor uw lokale sportakkoord: van jongs af aan vaardig in bewegen, buurtsportcoaches coördineren gedurende de hele basisschool kennismakingsaanbod via sportpas.nl
In de praktijk zijn de buurtsportcoaches vrijwel altijd beheerder van de Sportpas.nl website Logisch ze hebben vaak als taak het lokale sport en beweegaanbod zichtbaar en toegankelijk te maken. Daarnaast fungeren ze als verbinder dan wel coördinator tussen aanbieders en inwoners. Een goede website is daarbij onontbeerlijk. Wij denken dat een lokaal ingerichte Sportpas.nl website hoort bij de lokale sportinfrastructuur en als zodanig ook gefinancieerd moet worden. Profiteer mee van ons landelijk initiatief zodat uw gemeente geen geld hoeft te steken in het ontwerp en realisatie van een eigen kostbare variant. Missen wij een functionaliteit op de Sportpas.nl website dan ontwikkelen we die voor u. Via uw lokale site laat u inwoners vinden wat er te doen is en biedt u een prima inschrijftool voor sport, bewegen en cultuur.

Sportgids.nl enthousiast ontvangen door VWS
Wij hebben nog een verbetersuggestie voor uw gemeentelijke website. Maak gebruik van de Sportgids.nl omgeving en embed deze in uw eigen site. Beheer en onderhoud besteedt u uit aan Sportscan. Wij zorgen ervoor dat al uw sport- en beweegaanbieders, accommodaties, speelplekken, takken van sport eenvoudig worden gevonden. VWS wil deze Sportgids.nl voorziening niet faciliteren maar bestempelt hem wel als prima uitwerking van het visualiseren van beschikbare data voor de consument. Op termijn hebben wij de ambitie om de site te laten fungeren als landelijke benchmark voor sport- en beweegvoorzieningen.

  mijn sportpas

De sportgids.nl website is volledig responsive gemaakt
voor alle apparaten en browsers. Heeft u uw eigen club al wel eens vanuit de lucht gezien?

Sportgids
 
Wilt u een toelichting op de mogelijkheden van sportpas.nl, sportgids.nl of de sportkeuzewijzer.nl? Neem dan contact met ons op voor een interne presentatie. Technische realisatie en ontwerp van de Sportpas Update wordt verzorgd door Sportscan, Dalfsen. De redactie is in handen van Sportscan. Op ontwerp van deze nieuwsbrief en de teksten rust copyright bij de auteurs van de teksten. U mag deze teksten gebruiken met bronvermelding; Sportscan B.V. Dalfsen.
   
 
Volg ons op http://twitter.com/#!/SportpasNL      Kijk ook eens op www.sportkeuzewijzersportkeuzewijzer