Welkom op de website Kies je Sport Veendam

Jeugdfonds Sport & Cultuur

Geen geld om mee te kunnen doen?

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie / het lesgeld voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is om te sporten, muziek te maken, te dansen, schilderen, toneel te spelen of iets anders creatiefs te doen.

Ouders kunnen zelf geen aanvraag doen. Aanvragen voor een bijdrage worden gedaan door een intermediair: bijvoorbeeld een leerkracht, combinatiefunctionaris, sociaal wijkteam of schuldhulpverlener.

 

Een aanvraag indienen:

  1. Mail naar jeugdfondssport@veendam.nl of jeugdfondscultuur@veendam.nl en geef aan dat je graag een aanvraag wilt indienen bij het fonds.
  2. De intermediair mailt vervolgens een aanvraagformulier terug.
  3. Vul het formulier in en mail het terug.
  4. Mocht de intermediair nog aanvullende gegevens nodig zijn dan zal hierover contact worden opgenomen.
  5. Doorgaans ontvang je via de intermediair van het Jeugdfonds binnen 3 weken bericht of de aanvraag is goedgekeurd of niet.

Andere vragen?

Wil je weten of jij in aanmerking komt voor een bijdrage van het fonds? Of heb je nog andere vragen? Neem dan contact op met de centrale intermediair van de gemeente Veendam: Ellin Pelgrim, ellin.pelgrim@dekompanjie.nl, 0598-652314.