Welkom bij HIGHFIVE Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel

Lokaal Sportakkoord

Lokaal sportakkoord in Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel

Vraag nu activiteitenbudget aan om inwoners in beweging te zetten!


Themabijeenkomsten

De afgelopen weken zijn er diverse themabijeenkomsten georganiseerd door High Five. Tijdens deze bijeenkomsten zijn we in gesprek geweest met verenigingen en organisaties om samen de doelen van het lokaal sportakkoord te behalen. We hebben gebrainstormd, concrete activiteiten en manieren bedacht om meer mensen in beweging te krijgen. Dit allemaal rondom de thema’s Positieve sportcultuur, Inclusief sporten en bewegen en Van jongs af aan vaardig in beweging. 

Geld beschikbaar voor de uitvoer

Deze thema’s komen uit het lokaal sportakkoord van Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel, dat in 2020/2021 is opgesteld. Dit sportakkoord is tot stand gekomen in samenwerking met sportverenigingen, onderwijs- en zorginstellingen, welzijnsorganisaties en het bedrijfsleven. Beide gemeenten hebben € 40.000 beschikbaar voor het organiseren van activiteiten. U kunt dan denken aan extra kennismakingsactiviteiten voor diverse doelgroepen.

Klik hier om het sportakkoord van de gemeente Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel in te zien.

Aanvraagformulier

Om gebruik te maken van dit budget, dient een aanvraagformulier ingevuld te worden. Dit aanvraagformulier is hieronder via de button te  downloaden. Dit aanvraagformulier wordt gebruikt om te checken of het project voldoet aan de eisen die we gesteld hebben in het Lokaal sportakkoord en of het past bij de drie verschillende thema’s die hierboven genoemd zijn. Het aanvraagformulier dient verstuurd te worden naar Rianne Wiersma  r.wiersma@achtkarspelen.nl Zij zal ervoor zorgen dat de aanvraag bij de juiste werkgroep terecht komt en dat er een terugkoppeling wordt gedaan naar de aanvrager.

downloaden aanvraagformulier

 

Uitnodiging: Inspiratieavond Lokaal Sportakkoord Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel

Binnen het Lokaal Sportakkoord van de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel is veel mogelijk. De ambities zijn breed geformuleerd, er zijn ondersteuningsmogelijkheden en er is financiële ruimte om initiatieven te ondersteunen. Jurjen Bosch, procesbegeleider bij Sport Fryslân, laat aan de hand van inspirerende en praktische voorbeelden van elders zien wat er allemaal mogelijk is bij ons in de gemeentes.

Nu er steeds meer mag, nodigen wij u uit deze mogelijkheden voor uw vereniging of organisatie te verkennen en hier samen mee aan de slag te gaan. Ook de organisaties en verenigingen die al in een werkgroep van het Lokaal Sportakkoord zitten, zijn van harte uitgenodigd. Er worden twee inspiratieavonden georganiseerd, één per gemeente. Hieronder kunt u zien op welke data en locaties de inspiratieavonden plaats zullen vinden:

 

Gemeente

 

Datums

 

Plaats

 

Adres

Achtkarspelen

 

Maandag 25 oktober 2021

 

De Lantaerne Surhuisterveen

 

Jan BinnesLaan

9231 CA Surhuisterveen

Tytsjerksteradiel

 

Maandag 1 november 2021

 

De Plaets Burgum

 

 

Schoolstraat 82

9251 ED Burgum

 

Programma

 

19.00 – 19.30

Inloop met koffie/ thee

19.30 – 20.00

Het sportakkoord, wat was dat ook alweer?

20.00 – 20.30

Hoe kan mijn sportvereniging of organisatie meedoen?

20.30 – 21.00

Terugkoppeling en bespreken ondersteuningsmogelijkheden

 

Via onderstaande button kunt u zich aanmelden voor één van de twee bijeenkomsten. Vermeld daarbij duidelijk om welke bijeenkomst het gaat. We hopen u te zien op 25 oktober of 1 november!

aanmelden 8kaanmelden tdiel