Info gemeenten

Mogelijkheden sportpas.nl website

V Wat een leuk initiatief zo’n sportpas project!

A Vinden wij ook. Wel even een belangrijke nuance. U ontvangt als deelnemer veelal geen fysieke pas. Sportpas is een website, geen project en al zeker geen interventie. Uw acties bepalen of sportpas lokaal goed gaat werken. Uiteraard weten wij wat kansrijk is. De projectleiding dient goed te weten welke stappen en acties bij zijn interventie gezet moeten worden. Pas dan maakt sportpas kans van slagen. Wij sparren hierover graag met u.

V In hoeverre krijgen gemeenten die geïnteresseerd zijn invloed op de inhoud van de website?

A De gemeente is sitebeheerder en bepaalt welke teksten er komen te staan. Sportscan zorgt voor voorbeeldteksten, de sport/cultuur/overige- aanbieders voeden de site met aanbod, de gemeente beheert en kan corrigeren als webmaster.

V Is de site bedoeld voor gemeenten?

A Deels, de site is ingericht voor een specifieke doelgroep. Momenteel plaatsen gemeenten vooral sport- en cultuuraanbod voor het basisonderwijs. Gemeenten kunnen de site ook gezamenlijk inrichten wanneer ze binnen een project samen aanbod organiseren. Ook kan een site bijvoorbeeld aanbod tonen voor ouderen in Salland of wandeltochten in de provincie Friesland. Zijn er in één woonplaats meerdere sites actief dan krijg je een keuze welke site je wilt bezoeken.

V Drie gemeenten willen samen sportpas.nl gebruiken. Kan dat?

A De gemeenten Haarlem, Haarlemmerliede-Spaarnwoude en Bloemendaal werken samen om meer inwoners aan het bewegen te krijgen. Vanuit de JeugdSportPas Haarlem toont sportpas.nl onafhankelijk van de woonplaats (bv. Haarlem of Bloemendaal) het aanbod vanuit het gezamenlijke project.

Look and feel site

V Houdt een gemeente zijn eigen gezicht? Bijvoorbeeld ten aanzien van bestaande projectnamen?

A Er zijn voldoende tekst/ beeldmogelijkheden om de eigen logo’s / projectnamen e.d. op de sportpas site te plaatsen. Elke gemeente kiest zelf accenten. Uiteraard kunt u ook uw eigen domeinnaam blijven gebruiken, van daaruit maken bezoekers gebruik van het Sportpas.nl systeem. Daarnaast maken wij desgewenst elke e-mail voor u op maat en kunt u zelf alle pagina’s naar wens inrichten. Organiseert u naast sport ook veel cultuuractiviteiten? Geen probleem: kinderen ontvangen een mail vanuit de Sport- en Cultuurpas.

Beheer site

V Is voor het gebruik van deze applicatie toestemming nodig van de eigen netwerkbeheerder?

A Sportpas.nl draait op een aparte server en kan via elke computer met internetverbinding worden benaderd.

V Kunnen de gegevens van sportpas - bv. het ‘overzicht aanbod’ tevens op de eigen site getoond worden?

A Sowieso kun je altijd een link naar die pagina tonen op je eigen website (of een mooie banner met de juiste link). Overleg met de beheerder van de eigen website of het mogelijk is de pagina ‘overzicht aanbod’ integraal over te nemen.

Technische vragen

V Waar draait de applicatie, bij Sportscan of bij een derde partij?

A De site draait op een server in Amsterdam en bij de bouwer van de site.

V Hoe is de beveiliging van de database geregeld?

A De beveiliging gaat via unieke combinaties van gebruikersnaam en wachtwoord. Sportscan kan bij de database. De gemeente kan alleen bij de gegevens van haar eigen site/database. Op elke site is een link naar de algemene voorwaarden en privacy reglement gemaakt, die desgewenst per gemeente aangepast kan worden.

V Is er bij gebruik van de applicatie sprake van een beveiligde (VPN) lijn, of draait het open op het web?

A De site is standaard beveiligd middels het MVC framework CodeIgniter. Hierin worden een aantal basis beveiligingszaken afgevangen. Bijvoorbeeld dat je in de adresbalk niet allerlei parameters mag invoeren (injection). Hiermee wordt voorkomen dat fraudeurs/ hackers via de adresbalk scripts op de database/ code kunnen uitvoeren. Gekke tekens of combinaties van tekens worden hiermee uitgefilterd en geëlimineerd. Daarnaast wordt XSS filtering toegepast (onderschept kwaadaardige javascripts). Daarnaast biden wij een beveiligde verbinding aan (HTTPS).

V Wordt het https protocol gebruikt?

A Dit Hyper Text Transfer Protocol Secure (https) staat standaard ingeschakeld op elke sportpas site. Tevens is een SSL certificaat geïnstalleerd. Dit betekent dat data versleuteld wordt verzonden en niet zomaar door derden te lezen is.

V Hoe vaak wordt er een back-up gemaakt?

A Van de site en bijbehorende database wordt elke 24 uur een backup gemaakt

V Welke ondersteuning geldt er bij storingen? 

A In geval van calamiteiten kan Sportscan worden gebeld 0529 760 009 | 06 21238780.

Planning activiteiten

V Wanneer zouden we met onze eigen sportpas site kunnen starten?

A De site kan binnen 24 uur worden aangemaakt en worden gebruikt.

V Hoeveel tijd kost het een gemeente om de website te onderhouden?

A Dit is op voorhand lastig in te schatten en afhankelijk van het activiteitenpatroon. Wanneer u als beheerder regelmatig nieuwsberichten plaatst en deelnemers per e-mail informeert over bijvoorbeeld nieuwe activiteiten kost u dit iets meer tijd. We schatten in dat het op korte termijn opweegt tegen reguliere werkzaamheden, die u toch al uitvoert binnen uw project. De praktijk leert dat de sitebeheerder met zo vier uur per week een heel eind komt.