Cultuurpas.nl

Cultuurpas.nl

De wereld van sport en die van kunst en cultuur hebben veel raakvlakken. Beide zijn populaire vrijetijdsbestedingen, zowel passief als actief. Betrokken organisaties en verenigingen zijn vaak afhankelijk van vrijwilligers en beperkte budgetten. Op lokaal niveau is er sterke behoefte aan coördinatie en regie om samen op te trekken en een duidelijk programma voor het onderwijs te organiseren. Wij bieden met cultuurpas.nl een zeer functionele en duidelijke site om uw lokale aanbod kunst- en cultuureducatie te presenteren.

Ruim 40 gemeenten maken al gebruik van ons systeem via de site sportpas.nl. Wij zien het als een uitdaging om onze horizon te verbreden en nu ook via cultuurpas.nl uw administratieve last te verminderen. Profiteer mee van de schaalvoordelen, functionaliteiten en ervaringen van andere gemeenten zonder uw eigen gezicht te verliezen. Zo kunnen deelnemers en aanbieders bijvoorbeeld inloggen met dezelfde gegevens op uw cultuurpas.nl site. We laten de mogelijkheden graag aan u zien.