Het platform voor Sport en Bewegen in Oisterwijk

Sportakkoord Oisterwijk

Sportakkoord Oisterwijk

In navolging op het Nationaal Sportakkoord is in Oisterwijk een lokaal Sportakkoord ontwikkeld. Hierbij is aangesloten bij het projectplan voor de uitvoering combinatiefuncties ‘Natuurlijk Gezond Oisterwijk’. Met dit Lokale Sportakkoord willen we bereiken dat er voor iedereen een mogelijkheid is om te sporten binnen de gemeente Oisterwijk. Een leven lang, nu én in de toekomst. Dit alles in een veilige sportomgeving met een breed scala aan voorzieningen.

‘Natuurlijk Gezond Oisterwijk’ is tot stand gekomen in samenwerking met lokale partners. Gezamenlijk zijn er een aantal belangrijke dromen en ambities genoemd. Ambities waar we met elkaar de schouders onder gaan zetten, dit is vertaald in een concreet Sportakkoord. Hiermee wordt sport, bewegen en welzijn nog beter op de kaart gezet. Er is nadrukkelijk een link gelegd met (positieve) gezondheid, daarom spreken we van een gezond Sport- en beweegakkoord. Sporten en bewegen heeft namelijk invloed op zaken als: sociale contacten, welzijn, persoonlijke ontwikkeling en bovenal is het leuk om te doen.

De handtekeningen onder dit Sportakkoord zijn de eerste stappen om de ambities te bereiken. Wie zijn handtekening heeft gezet, zegt hiermee naar vermogen bij te dragen aan het verwezenlijken van de ambities. De één doet dat met de uitvoering van een activiteit, de ander door mee te denken in het proces. Alle bijdragen, groot en klein in de vorm van persoonlijke inzet, beschikbaar stellen van faciliteiten, advies, materialen en middelen is welkom. Wat we doen is niet allemaal nieuw, maar door de manier waarop we het uitvoeren geven we sport en bewegen een impuls in Oisterwijk. Richting de afronding van dit Sportakkoord werd het coronavirus een feit. Hoe dit virus zich gaat ontwikkelen dat weten we nog niet. We weten echter wel dat er een hele tijd sprake zal zijn van een 1,5 meter samenleving die ook veel invloed heeft op de sportsector en sportbeoefening. Om deze reden hebben we in hoofdstuk 6 ‘Speelveld’ hier extra aandacht aan besteed.

Lees het volledige Sportakkoord Oisterwijk hier (pdf, 8 MB).