Station tot Station Loop woensdag 29 mei 2024 (15e editie)

Evenementenplan

Evenementenplan
In de Overijsselse Vechtstreek is een nieuw evenement geboren. De Station tot Station Loop. Een hardloopevenement dat is gebaseerd op een aan de omgeving verbonden sfeer. De basis is een wedstrijd tussen de trein stations Ommen en Dalfsen over een afstand van 10 Engelse Mijlen. Daarmee is direct het authentieke karakter vastgelegd: historisch bepaalde start- en finishplaatsen, een wedstrijd tussen twee plaatsen in plaats van een ronde, een bijzondere parcourslengte en het vertrek per trein naar de start in Ommen. De eerste Station tot Station Loop vond plaats op woensdag 28 mei 2008 en vervolgens op iedere laatste woensdag van de maand mei.

Waarom?
De Overijsselse Vechtstreek bruist van energie. Vanuit zichzelf maar ook van de initiatieven die ontstaan. Zo kennen we de buitenactiviteiten van Hiawatha, de verkenning met gids op de Green Bikes, het Wervelende Wormgatpad op camping Starnbosch, het Vechtdalwandelpad, de diverse landgoederen, de fiets-4-daagse, de Kastelenroute, de Vistrappen in de Vecht enzovoorts. Er ligt een goede infrastructuur zowel qua wegen als qua organisatiemogelijkheden om een eendagsevenement te organiseren. De openbare weg levert in eerste aanleg een goede wegenstructuur. De Atletiekvereniging ACO Van Elderen in Ommen heeft samen met Railrunners Zwolle de capaciteit en de organisatie om een dergelijk evenement op te zetten. De organisatie is ondergebracht in de Stichting Station tot Station Loop.

Missie!
Vechtdal = ruimte = natuur = milieuvriendelijk De Station tot Station Loop verbindt deze elementen van de Vechtstreek.

Visie
De organisatie van een 10-mijlswedstrijdloop tussen de trein-stations Ommen en Dalfsen eventueel later gecombineerd met een jeugdloop nabij het Dalfser treinstation. De begeleiding van de deelnemers wordt met een minimum aan gemotoriseerd vervoer gedaan. Daarnaast stelt de organisatie zich ten doel het publiek bij het voor- en navervoer gebruik te laten maken van openbaar vervoer en ter plaatse de ontwikkeling van de wedstrijd per niet-gemotoriseerd vervoer te volgen. Deze visie vormt de uitdaging voor de organisatie, de deelnemers, de sponsoren en het publiek.

Hoe?
De organisatie bestaat uit enthousiaste leden van de atletiekverenigingen ACO Van Elderen en Railrunners. Dit team, samen in Stichting Station tot Station Loop, draagt de verantwoordelijkheid voor de organisatie. De benodigde gelden voor de algemene middelen en de continuïteit worden verworven bij organisaties die visie en missie delen. Prijzengelden kunnen zowel in natura als contanten worden vastgesteld en beschikbaar worden gesteld aan de atleet of ter besteding aan een goed doel.

Fondsenwerving
De fondsenwerving zal worden gericht op organisaties met maatschappelijke betrokkenheid. De organisatie van het evenement dient door de inbreng van sponsoren en inschrijfgeld kostendekkend te zijn. Een surplus zal ten goede komen aan prijzengeld en een goed doel.