Nieuws

Jeugdfonds Sport en Cultuur - hoe werkt het aanmelden van een kind?

woensdag 29 mei 2024

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur bestaat alweer bijna 10 jaar in de gemeente Dalfsen. Graag willen we deze regeling opnieuw bij u onder de aandacht brengen.

Wat doet het Jeugdfonds Sport & Cultuur

Het is belangrijk dat kinderen en jongeren kunnen sporten of iets aan kunst en cultuur kunnen doen. Niet alleen omdat het leuk is, maar ook omdat het belangrijk is voor de persoonlijke ontwikkeling van kinderen en jongeren. Geleerd wordt samen te werken en te merken waar ze goed in zijn waardoor het zelfvertrouwen groter wordt en het concentratievermogen beter. Elk kind dat en iedere jongere die goed in z’n vel zit, presteert beter thuis, op school en op straat. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur wil dat alle kinderen en jongeren mee kunnen doen. Ook als er thuis weinig geld is.

Wie komen in aanmerking?

Kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 t/m 17 jaar die structureel willen sporten en/of meedoen aan kunst/cultuur, maar die gelet op de financiële situatie van hun ouders/verzorgers, dat niet kunnen. Bijvoorbeeld kinderen in gezinnen die leven van een bijstandsuitkering, in de schuldsanering zitten of een inkomen hebben onder het sociaal minimum. Het gezinsinkomen bedraagt maximaal 120% van het wettelijk sociaal minimum.

Wie kunnen een aanvraag indienen?

Alleen een intermediairs kan een aanvraag doen. Een intermediair is iemand die professioneel betrokken is bij de opvoeding/begeleiding van een kind, bijvoorbeeld een leerkracht, een consulent werk en inkomen, een schuldhulpverlener, een coördinator sport- en/of cultuur, een medewerker van Humanitas of een welzijnsmedewerker. Zij kennen de thuissituatie. Ouders/verzorgers en verenigingen kunnen dus zelf geen aanvraag indienen.

Welke kosten worden vergoed?

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur vergoedt zowel de leskosten als de kosten die worden gemaakt voor de aanschaf/huur van materialen (sportattributen/instrumenten) en kleding. Let op: dit kan alleen in combinatie met een sport-/cultuuraanvraag. De maximale bijdrage is € 225,- voor sport en € 425,- voor cultuur per 12 maanden per kind. Het kind/de jongere komt in aanmerking voor ondersteuning als het voldoet aan de criteria van het Jeugdfonds Sport & Cultuur.

Hoe dien je een aanvraag in?

Een intermediair kan via de website www.allekinderendoenmee.nl een aanvraag indienen. Voor elk kind uit het gezin kan een aanvraag gedaan worden. Aanvragen moeten jaarlijks opnieuw worden ingediend.

Betaling

Na goedkeuring van de vraag ontvangt de intermediair en de sportclub, cultuurinstelling of winkelier een bevestiging. Na ontvangst van de factuur zorgt het Jeugdfonds Sport & Cultuur binnen vier weken voor betaling aan de sportclub, cultuurinstelling of winkelier.

Vragen

Heeft u vragen over het Jeugdfonds Sport & Cultuur, dan kunt u contact opnemen met de coördinatoren van Jeugdfonds Sport & Cultuur Overijssel:

Ook kunt u contact opnemen met de contactpersonen van de gemeente Dalfsen:

Recente nieuwsitems