ASC Gym & Dance

ASC Gym & Dance is een vereniging die als doelstelling heeft het bevorderen en stimuleren van gymnastiek en dans, door het aanbieden van professionele lessen. De lessen zijn voor iedereen toegankelijk, ongeacht leeftijd, talent of prestatieniveau. Wederzijds respect, een open communicatie over ideeën, standpunten en wensen, betrokkenheid en saamhorigheid binnen de vereniging, vinden wij belangrijk. Deze uitgangspunten zijn steeds terug te vinden in de activiteiten van onze vereniging.

Activiteit van ASC Gym & Dance

Let op: Deze aanbieder biedt op dit moment geen kennismakingsactiviteiten aan.