Ontdek je talenten!

Programma

Mogelijkheden 'Kies je Sport en Kies je Cultuur' voor uw lokale sportakkoord: van jongs af aan vaardig in bewegen, kant en klare interventie voor jeugd

In elk overleg komt de wens naar voren een passende interventie voor de jongste jeugd op te starten. Onder de noemers sportkennismaking, sportcaroussel, sportpas, cultuurpas, sportstrippenkaart, sportpaspoort, kies je sport etc. worden diverse initiatieven geopperd waarbij altijd kinderen, onderwijs, sport, cultuur en ouders een belangrijke rol spelen. Kies je Sport | Kies je Cultuur bestaat al vanaf 1998 dus enige ervaring hebben we wel. Maak gebruik van onze expertise en huur ons in, uw buurtsportcoaches zullen er blij mee zijn!

'Kies' is een erkende interventie. Meer dan 100 gemeenten voeren 'Kies' uit. Uit deze ervaringen is gebleken dat ongeveer de helft van de kinderen zich inschrijft voor een cursus na schooltijd. Deze cursussen worden door lokale sport en cultuuraanbieders georganiseerd. Doordat ter ondersteuning van de lokale projectleiders (veelal Sport of Cultuurcoaches) centraal in een aantal produkten en diensten wordt voorzien kan er efficiënt gewerkt worden.

Meer dan alleen cursusaanbod
Veel projecten verliezen aan effectiviteit doordat ze verschralen tot het informeren over de naschoolse cursussen. Kies niet, kies is een goed beschreven interventie en bewijst haar werking al ruim twintig jaar. Het project Kies bestaat uit twee delen. Een uitgebreid lesprogramma op school met gezondheids- en sportvoorlichting en een deel kennismakingscursussen buiten schooltijd waarin kinderen vrijblijvend kennismaken met diverse sport en cultuuractiviteiten. Het complete lesprogramma Kies bestaat uit zeven lessen van 45 minuten. Module 1 en 2 zijn bedoeld voor het leslokaal. Module 3 speelt zich af in de gymnastiekzaal. Titels van de modules: 

Docentenhandleiding Kies je Sport
Aansluitend op de lesmodules op school kunnen kinderen buiten schooltijd kennismaken met sport en cultuur. Een diverse club aanbieders organiseren kennismakingsactiviteiten van 4 à 5 lessen. Deze cursussen worden gepresenteerd in een programmaboekje dat via de scholen wordt verspreid en op de eigen sportpas website. Het is de bedoeling dat de cursussen zo worden ingevuld dat kinderen moeiteloos en succesvol kunnen deelnemen. De cursussen geven een brede oriëntatie op de sport of cultuurdisipline en vinden plaats op de accommodatie van de aanbieder.Programmaboekje Kies je Sport | Kies je Cultuur

Ontdek welke sport bij je past via Sportkeuzewijzer.nl
De vragen in de Sportkeuzewijzer.nl gaan vooral over hoe je kind het liefst sport. Denk bijvoorbeeld aan vragen over sporten in teamverband of individueel en het treffen van een tegenstander of niet. Deze test laat je ‘live’ zien hoe de voorkeuren van je kind de sportkeuze beïnvloeden. In de rechter kolom worden steeds de best passende sporten getoond. In 14 stappen kom je zo tot de sporten die het best bij jouw kind passen. De sportkeuzewijzer houdt ook rekening met de sportervaringen die je al hebt. Als de gemeente waarin je woont deelneemt aan Sportpas.nl , kan je meteen inschrijven voor kennismakingsactiviteiten en meer informatie vinden over de tak van sport in jouw buurt. In ontwikkeling is de Cultuurkeuzewijzer waarmee we je willen adviseren over de cultuurdisciplines. Sport- en beweegaanbieders zijn ook zichtbaar via Sportgids.nl