Ontdek je talenten!

Participanten

ROL SCHOLEN

Kracht van het programma 'Kies' is dat de kennismaking met sport wordt vooraf gegaan door een traject op school. Het traject op school bestaat uit drie modules van in totaal 7 lessen (van driekwartier), zie de pagina kosten. De vierde module (van drie lessen) dient als verdiepingsmodule in het tweede projectjaar. Een vijfde module 'Energiebalans en Overgewicht (twee lessen) is in 2006 toegevoegd en kan zowel in combinatie met module 1 of als extra module worden aangeboden. Uiteraard staat het scholen vrij verdieping te zoeken in bijvoorbeeld een Gezondheidsweek of Sportweek met Sponsorloop etc.

ROL SPORT EN CULTUURAANBIEDERS

De activiteiten binnen 'Kies' (cursussen, clinics en events) worden aangeboden door lokale sport en cultuuraanbieders. We vragem sport en cultuuraanbieders een kennismakingsaanbod voor de kinderen te organiseren. Alle activiteiten worden opgenomen in het programmaboekje en door de aanbieders zelf op de website sportpas geplaatst. De programmaboekjes worden verspreid op de scholen en de kinderen kunnen zich inschrijven voor de activiteiten via de site. De aanbieder verzorgt vervolgens de activiteit(en) bestaande uit minimaal 4 wekelijkse lessen.

Motivatie aanbieders. Het grootste deel van de aanbieders die participeren in ‘Kies' geeft ledenwerving als belangrijkste motief om te participeren (90%). Daarnaast hebben aanbieders ideëele motieven, namelijk het promoten van een relatief onbekende uitingen van sport en cultuur en life-time deelname.

Tijdsinvestering voor de aanbieder.
Onderstaand overzicht geeft een compleet beeld van de tijdsinvestering voor de aanbieder:
Knelpunten voor de aanbieders.
Uit onderzoek is gebleken dat sportverenigingen tegen de volgende knelpunten oplopen bij het organiseren en verzorgen van de sportkennismakingscursussen: 
Kansen voor de aanbieders.