Welkom bij sportpas van Sport-ID

Kei-Fit Budo

Veiligheid, kwaliteit en gezelligheid gaan hand in hand bij Kei-Fit Budo. De veiligheid is alleen mogelijk wanneer iedereen zich aan de geldende dojo-regels houdt. Respect voor elkaar en de docenten is hierin de basis. De kwaliteit van iedere budoka is uiteindelijk te zien in zijn zelfbeheersing en rust die hij uitstraalt. Dus niet alleen in het technische aspect, maar ook de mentale groei. Wij streven er naar dat onze jeugdlessen karaktervormend moeten zijn. Concreet houdt dit in dat we de sport gebruiken om de kinderen te helpen sterker in hun schoenen te staan. Door een positiever zelfbeeld te ontwikkelen, gebaseerd op vertrouwen, denken wij dat een kind beter in staat zal zijn om in het leven met tegenslagen om te gaan. Onze lessen kennen een duidelijke structuur. Structuur geeft duidelijkheid, zodat we de oosterse krijgskunsten op een veilige wijze kunnen oefenen.

Kies je Sport van Kei-Fit Budo

Let op: Deze aanbieder biedt op dit moment geen kennismakingsactiviteiten aan.