SCHOOLSPORT071

Hoe werkt het

Schoolsport071 werkt samen met diverse sportaanbieders in de gemeente Leiden. Hierdoor kun jij kennismaken met verschillende sporten zonder dat je direct lid hoeft te worden. Je kunt op deze manier heel veel sporten uitproberen, totdat je de sport vindt die bij je past!

Omdat de sporten met subsidie van de gemeente Leiden worden aangeboden, moet je als deelnemer wel aan een aantal voorwaarden voldoen.

1.    De cursussen zijn bedoeld als een kennismaking met diverse sporten. Ze zijn dus uitsluitend bestemd voor beginners. Als je de betreffende tak van sport al beoefent, kun je niet aan die cursus meedoen. Ook het volgen van een zelfde cursus voor de tweede keer is niet toegestaan. Je mag wel aan meerdere cursussen meedoen.

 2.    Welke scholen en leerlingen
Na een succesvolle pilot met de gemeente Zoeterwoude, starten we dit schooljaar ook een pilot met de gemeente Oegstgeest.
Dat betekent dat de volgende leerlingen (meisjes en jongens) kunnen meedoen: 
         a.    van de basisscholen te Leiden, Oegstgeest en Zoeterwoude;
         b.    van de dagscholen voor voortgezet onderwijs te Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude;
         c.    die in Leiden, Oegstgeest en Zoeterwoude woonachtig zijn en een school elders bezoeken. Het account moet dan eerst door ons worden geaccodeerd. Dat kan in het weekend en 's avonds dus even duren. Met eventuele vragen kunt u tijdens kantooruren bellen met 071-5163802 of u kunt een e-mail sturen naar schoolsport071@leiden.nl en/of helpdesk@sportpas.nl

Kies de juiste school uit het overzicht!
Ook als uw zoon/dochter nog niet op school zit vanwege de jonge leeftijd kies dan voor de optie:
Peuterspeelzaal, kinderopvang of geen school.

3.    Leeftijden:
Voor elke cursus gelden weer andere leeftijdsgrenzen (geboortejaren). Hiervan wordt niet afgeweken!

4.    Aanmelden acccount:
Ga naar
www.schoolsport071.nl en:

Uiteraard als je al een account hebt, kun je direct inloggen en je aanmelden voor een cursus.

 5.    Afmelden:
Wanneer een cursist nà de sluitingsdatum voor inschrijving te kennen geeft niet te willen deelnemen aan de cursus, kunnen we helaas het cursusgeld niet meer terugstorten.

 6.    Inschrijfdata:
De sluitingsdatum van de inschrijving  is afhankelijk van de periode, waarin de cursus wordt gehouden.
Dat kun je bij elke cursus terugvinden (bij bijzonderheden).

 7.    Nader bericht:
Na inschrijving en de IDEAL betaling ontvang je een bevestigingsmail, met alle info. BEWAAR deze mail dus goed.
We sturen nog een korte mail als reminder een week voor aanvang van de activiteit. Ook via je profielpagina kun je je berichten nalezen.      

MELD JE TIJDIG AAN:
Bij een aantal cursussen is de deelname helaas beperkt. Het is in het algemeen aan te raden om, ook voor cursussen met een latere inschrijfdatum, vroegtijdig in te schrijven. Soms kunnen we een cursus alleen laten doorgaan met een minimum aantal deelnemers. We kunnen ook een cursus niet door laten gaan (we besluiten dat meestal een week voor aanvang), omdat er bijv. te weinig aanmeldingen zijn.

Wachtlijst:
Sinds het schooljaar 2020-2021 maken we ook gebruik van een wachtlijst. Hier kunt u zich ook op inschrijven zonder te hoeven betalen. Als blijkt dat er toch meer plekken beschikbaar komen of er andere deelnemers afhaken, dan zullen wij de deelnemers van de wachtlijst benaderen om dit plekje over te nemen.

8.    Deskundige leiding:
De cursussen staan onder deskundige (gediplomeerde) leiding.

9.    Medische keuring:
Naar onze mening ligt de verantwoordelijkheid voor een ieders gezondheid bij de sportbeoefenaar zelf of bij de ouders. Wie gezond is en regelmatig aan sport doet, behoeft ons inziens geen keuring te ondergaan. In geval van twijfel advi­seren wij contact op te nemen met de huisarts, een schoolarts of een Sport Medisch Adviescentrum.

10.  Ongevallenverzekering:
Voor een ongevallenverzekering moeten de ouders zelf zorg dragen, voor zover zij dit nodig ach­ten.

11.  Vermissingen e.d.:
Schoolsport071 stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele vermissin­gen, ontvreemdin­gen of beschadigingen van/aan eigendommen van de cursisten.

12.  Leids Minimabeleid via Jeugd Sport en Cultuurfonds of Stichting Leergeld:
Heeft u een bijstandsuitkering of een laag inkomen? En willen uw kinderen meedoen aan sportieve en/of creatieve activiteiten? Dan kan het Jeugdfonds Sport & Cultuur en Stichting Leergeld een deel van de kosten vergoeden. U vraagt de vergoeding aan via de gemeente. Voor meer informatie kunt u kijken op www.leiden.nl/jeugdfonds-sport/stichting-leergeld

Inkomensgrens Jeugdfonds Sport & Cultuur verhoogd
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur maakt het mogelijk dat ook kinderen uit gezinnen met weinig geld mee kunnen doen aan sport, cultuur en zwemles. Het college van burgemeester en wethouders heeft per 1 januari 2023 de inkomensgrens van dit Jeugdfonds verhoogd naar 140% van het sociaal minimum. Wethouder Abdelhaq Jermoumi (Kansengelijkheid, Jeugd en Onderwijs ): “Door de verhoging naar 140% van het sociaal minimum komen meer kinderen uit Leiden in aanmerking voor ondersteuning bij hun sport- of cultuuractiviteiten. De dikte van de portemonnee van ouders mag het verschil niet maken of kinderen wel of niet mee kunnen doen.”

Wat doet het Jeugdfonds?
Als een gezin de contributie van een voetbalclub of het lesgeld van judo of zwemles niet kan betalen, kan het Jeugdfonds helpen. Ook deelname aan culturele lessen worden vergoed, denk bijvoorbeeld aan muziek-, dans-, theater-, schilder- of tekenles.

Wethouder Fleur Spijker (Economie, Kennis, Sport en Gezondheid): “We willen zoveel mogelijk kinderen aan het sporten en bewegen krijgen en het is belangrijk dat alle kinderen kunnen meedoen. Voor ouders is het goed om te weten  dat het Jeugdfonds de contributie of het lesgeld rechtstreeks aan de vereniging of cultuurinstelling betaalt. Ook is het mogelijk een waardebon aan te vragen voor kleding en attributen, want ook die spullen zijn nodig om mee te kunnen doen.”

Wie komt er voor in aanmerking?
Gezinnen met een inkomen tot 140% van het sociaal minimum komen voor dit Jeugdfonds in aanmerking. Dit betekent dat een alleenstaande ouder met een netto inkomen tot € 1.725,- en samenwonende ouders met een netto inkomen tot € 2.272,- een aanvraag kunnen indienen bij het Jeugdfonds. Dit verloopt via een tussenpersoon. In Leiden kun je hen onder anderen vinden bij Incluzio Leiden, Leergeld, de cultuurcoaches en het sociaalwijkteam. Ook kan een docent op school een aanvraag voor een kind indienen.

Kijk voor meer informatie op: www.jeugdfondssportencultuur.nl

13. Leidse kinderen weer mee laten doen met Sport en Cultuur:
De Leidse raad heeft geld beschikbaar gesteld om extra te investeren in kinderen, zodat alle kinderen mee kunnen doen met sport en cultuur. Per 1 januari 2024 kunnen kinderen van alleenstaande ouders met een nette inkomen tot € 1.725,- en samenwonende ouders met een nette inkomen tot € 2.272,- maximaal 3 kennismakingscursussen per jaar bij Schoolsport071 volgen!

Wat zijn de criteria?
- Het kind woont in Leiden.
- Het kind is tussen de 0 en 18 jaar oud.
- Het inkomen van het gezin is niet hoger dan 140% van het minimum inkomen.

Hoe geef je jezelf op?
U meldt zich aan bij de intermediair van het Jeugdfonds Sport en Cultuur, vaak vakleerkrachten en buurtsportcoaches.
Zij maken de inschatting of u in aanmerking komt voor deze gratis kennismakingscursussen en vervolgens geven zij dit aan Schoolsport071 door!

14. Nadere informatie:
Patrick Nutting 06 36 55 83 62, 
Gemeente Leiden, "Team Sport, Gezondheid en Welzijn" van de afdeling B.M.O.,
Bargelaan 190 (LEVEL Gebouw), 2333 CW Leiden;
E-mail: schoolsport071@leiden.nl

Wat moet je vervolgens doen?

Als je geen eigen e-mailadres hebt, kan daarvoor het e-mailadres van je ouders gebruikt worden. Bij e-mailadres en e-mailadres ouders vul je dan 2x het adres van je ouders in. Meer kinderen aanmelden kan ook. Wel moet dan voor elk kind (elke account) een uniek wachtwoord gekozen worden. Klik hier voor meer informatie.

Wanneer je je account hebt bevestigd (zie linkje in de e-mail), kun je inloggen en het aanbod bekijken (pagina CURSUSAANBOD). Als er een sport bij zit die je leuk vindt geef je je op, door op Inschijven knop te klikken helemaal rechts achter de rij gegevens over de cursus. In het vervolgscherm kun je je dan inschrijven. De knop 'Inschrijven' staat bovenaan. Via je e-mail krijg je alle informatie die je nodig hebt. Overleg wel even met je ouders!

Meedoen
Voordat je kunt inschrijven moet je eerst een account aanmaken. Na je aanmelding krijg je via je opgegeven e-mailadres alle informatie en kun je beginnen met inschrijven. 
Let op:
 het aanmaken van een account moet je bevestigen via de linkjes die je krijgt via het opgegeven e-mailadres.

Sportaanbod
Klik hier voor het actuele sportaanbod in de gemeente Leiden.

Voor technische vragen over deze website kun je contact opnemen met Sportscan.
Telefoon: 0529 - 760 009
E-mail: helpdesk@sportpas.nl

Schrijf wel even dat je reageert vanuit Leiden.

Sporten

Wil je meer weten over welke sporten er in Nederland allemaal zijn van Atletiek tot Zwemmen of een filmpje bekijken over de sport?  Klik hier voor een overzicht van alle sporten en kijk of de sport ook in de gemeente Leiden wordt aangeboden.

Sportkeuzetest
Weet je nog niet welke sport bij je past, of wil je meer over een sport weten? Doe dan de sportkeuzetest.
Je beantwoordt veertien vragen, en ziet gelijk welke sporten dan het hoogste scoren. Vul je E-mail adres in en je krijgt de top tien van sporten die het best bij je passen in je mailbox compleet met linkjes naar sportverenigingen in de buurt!

Vragen?
Klik hier voor veel gestelde vragen.