SCHOOLSPORT071

Wie zijn wij?

De Gemeentelijke Schoolsportcommissie Leiden is op 17 januari 1947 opgericht en heeft de taak het organiseren, coördineren en stimule­ren van de school­sport in de ruimste zin van het woord. Vanaf medio april 2022 gaan wij door als Schoolsport071. Daartoe organiseren we 24 inter-scholaire sporttoernooien voor basis- en voortgezet onderwijs. Inmiddels al 40 jaar biedt ze de Leidse schooljeugd de mogelijkheid om via 80 verschillende kennismakingscursussen in gemiddeld 6 lessen/uur te “snuffelen ” aan een bepaalde tak van sport. Met deze laagdrempelige sportstimulering (kosten standaard € 25,00 en voor materialen zorgen wij) proberen we kinderen tot structurele sportbeoefening aan te zetten.


Schoolsport071 bestaat voornamelijk uit docenten Lichamelijke Opvoeding werkzaam op scholen voor basis- en voortgezet onderwijs in Leiden e.o:

Sander van Weerlee-Feenstra, (voorzitter), telefoon 071-8893032, 06-12554937; e-mail: svweerlee@josephschool.nl

Patrick Nutting, (penningmeester en bureausecretaris),  gemeente Leiden, team Sport en Gezondheid van Beleidsafdeling M.O., Stationsplein 107, kamer 330, 2312 AJ Leiden, telefoon 071-5163802, mobiel 06-36558362, e-mail: p.nutting@leiden.nl

Wim van der Poel, (bureausecretaris), gemeente Leiden, team Sport en Gezondheid, telefoon 071-5163805, mobiel 06-28126834, e-mail: w.van.der.poel@leiden.nl

Wessel beuk, (db-lid), mobiel 06-42484520, e-mail: w.beuk@rijnlandbeweegt.nl

Nick van der Weijden, (db-lid), mobiel 06-43150388, e-mail: nvanderweijden@solnetwerk.nl

Frits Bosman, mobiel 06-52286441, e-mail: f.bosman@vlietlandcollege.nl

Dick den Hollander, telefoon 071-5212708, mobiel 06-33088567; e-mail: ddhollander@detweemaster.com

Ed Immink, telefoon 071-5311898, mobiel 06-30922327;e-mail: ed.immink@casema.nl

Sjoerd Jenninga, telefoon 06-19456382; e-mail: sjoerdjenninga@morskring.nl

Jan Willem van der Kaaij, telefoon 071-5722667, mobiel 06-45746740; e-mail: kaaij94.jwvdk@gmail.com

Stefan Gilbert, mobiel 06-42484513, e-mail: s.gilbert@rijnlandbeweegt.nl

Gemma van Schaik, mobiel 06-29465859, e-mail: g.vanschaik@lucasvanleyden.nl

Jan Westra, mobiel 06-26747642, e-mail: j.westra@bsdeley.nl

Adri van Beelen, mobiel 06-12788420, e-mail: adrivanbeelen@bshetavontuur.nl

Tim Gonlag, mobiel 06-26701767, e-mail: tim@rkbernardusschool.nl

Jeroen Augustinus, mobiel 06-30555370, e-mail: jeroenaugustinus@gmail.com

 

ING: NL 23 INGB 0000.57.26.82 t.n.v. Gemeentelijke Schoolsportcommissie Leiden


Contactpersoon Aangepast Sporten:

Shireen Lieuw, mobiel 06-38079021, e-mail: s.lieuw@rijnlandbeweegt.nl


Contactpersonen Rode Kruis:

Anita van Haasteren
evenementenhulp.leiden@rodekruis.nl
071-5313705 of 06-57507778

Floris Veelenturf
evenementenhulp.hollandsmidden@rodekruis.nl of f.veelenturf@redcross.nl
06-38217461

Technische vragen over de website kunt u stellen via helpdesk@sportpas.nl of 0529-760009.
Meldt u dan wel even dat u mailt vanuit Leiden. Zie ook de pagina veelgestelde vragen.