Subsidie

Subsidie

Voor sportverenigingen is het mogelijk om jaarlijks een sportsubsidie aan te vragen bij de gemeente Maassluis. De aanvraag moet uiterlijk 1 september binnen zijn van het lopende kalenderjaar en is bedoeld voor activiteiten in het betreffende kalenderjaar. De verantwoording moet vervolgens uiterlijk 1 september van het jaar erop ingediend zijn. De subsidie heeft als doel om deelname aan sportieve activiteiten te bevorderen waarmee de gezonde leefstijl verbetert.

 

Er zijn vier soorten subsidies, te weten:

1. basissubsidie sportverenigingen

2. jeugdleden subsidie

3. aanvullende subsidies

4. OZB-subsidie

 

Meer informatie over de verschillende subsidies, de criteria en de hoogte van de subsidies is te vinden op de website van de gemeente Maassluis.

 

Naast de subsidie vanuit de gemeente Maassluis zijn er ook andere fondsen waar Maassluise sportverenigingen een aanvraag kunnen indienen, zoals: