Sportakkoord

Sportakkoord

 

In 2018 is er een Nationaal Sportakkoord getekend met als doel dat iedereen, écht iedereen, plezier in sport kan hebben. Nu en in de toekomst. Ongehinderd, in een veilige en gezonde omgeving. Een leven lang. Als sporter, vrijwilliger of toeschouwer. Om dit te bereiken heeft een groot aantal gemeentes een Lokaal Sportakkoord gemaakt.

Ook in Maassluis is er gewerkt aan een Maassluis Sportakkoord. Met verschillende sportaanbieders en andere maatschappelijke organisaties hebben we in enkele bijeenkomsten de speerpunten bepaald en afgesproken waar we op in gaan zetten. De speerpunten voor Maassluis zijn:


1. Vitale sportaanbieders/ het Fundament op Orde;

2. Sociaal Veilige Sport;

3. Vaardig in Bewegen/ Meer Bereik;

4. Ruimte voor Sport en Bewegen.

In het Maassluise sportakkoord zijn heel veel verschillende ideeën genoemd. Een van de belangrijkste ideeën was om een gezamenlijk platform te hebben waar al het aanbod van sport te vinden is. Dat is gerealiseerd met de nieuwe huisstijl, website en social mediakanalen “Maassluis Sport”.

 

Uitvoeringsbudget

Voor het realiseren van de ambities en actiepunten uit het Sport- en beweegakkoord heeft de Rijksoverheid uitvoeringsbudget beschikbaar gesteld. Voor de gemeente Maassluis is er tot en met 2023 een uitvoeringsbudget van € 20.000,- per jaar beschikbaar.

 

Aanvragen initiatief

Heeft u een idee, activiteit of project dat aansluit bij de speerpunten van het Maassluise Sportakkoord en wilt u daarvoor aanspraak maken op een deel van het uitvoeringsbudget?

 

U kunt hier de criteria vinden voor het aanvragen.

Klik hier om het aanvraagformulier downloaden.

U kunt de aanvraag samen met het activiteitenplan en de begroting mailen naar sportloket@maassluis.nl.

 

Verenigingsondersteuning

Heeft uw vereniging vragen of ondersteuning nodig op een bepaald onderwerp? Neem dan contact op met het sportloket van de gemeente Maassluis. Samen met u kunnen we dan bekijken of wij u kunnen helpen of ondersteuning via een andere (sport)organisatie in kunnen zetten. Er is in het land op heel veel vlakken ondersteuning te krijgen. Daarnaast worden er zowel landelijk als lokaal op diverse onderwerpen workshops gegeven. Via deze website, social mediakanalen en mailings worden de verenigingen daarvan op de hoogte gehouden.

 

Het Sportloket is te bereiken via: sportloket@maassluis.nl