Station tot Station Loop woensdag 29 mei 2024 (15e editie)

Wedstrijdinformatie

Organisatie
Atletiek Club Ommen (ACO Van Elderen) organiseert in samenwerking met Railrunners Zwolle de Station tot Station Loop. Voor dit evenement is in 2009 de Stichting Station tot Station Loop opgericht bij Vechtstede Notarissen. Daarin hebben 6 organiserende bestuursleden zitting. De organisatie accepteert geen aansprakelijkheid indien wijzigingen worden aangebracht maar ook niet indien door bijzondere omstandigheden het evenement wordt afgelast of verplaatst. Bij wijzigingen en verplaatsing blijven inschrijvingen geldig. Helaas vervalt bij afgelasting de inschrijving zonder recht op terugbetaling van het inschrijfgeld.

Belangrijke data en tijdstippen
Jaarlijks start de inschrijving op 1 februari. Het tijdstip op deze dag wordt nader vastgesteld. Een limiet voor het maximum aantal deelnemers wordt gehanteerd – zie Limieten. Het evenement vindt jaarlijks plaats op de laatste woensdag van mei. De start is om 19.30 uur voor het NS station in Ommen.

Parcours en wedstrijd
Het parcours bestaat nagenoeg geheel uit verharde en voor een klein gedeelte semi-/onverharde wegen en voert over fietspaden en verkeersarme wegen. Op cruciale kruisingen staan verkeersregelaars. Doordat geen garantie verkeersvrij kan worden geven moeten de deelnemers de verkeersregels in acht nemen en betekent het dat de deelname geheel voor eigen risico is. Het parcours is door de KNAU gecertificeerd. De tijdregistratie is in handen gegeven van MyLaps en deelname met de door hen gebruikte chips is verplicht. Limiet: Na 21.30 uur vindt geen registratie van de finishtijd meer plaats.

Vervoer
Iedere deelnemer heeft de mogelijkheid vanaf het finishpunt in Dalfsen gebruik te maken van de trein richting Ommen. De vervoerder houdt rekening met een groot aantal deelnemers in deze trein in de aanloop van het startschot.

Inschrijving
Deelname aan de Station tot Station Loop kan via voorinschrijving. Via de link op de website of rechtstreeks via www.inschrijven.nl. De voorinschrijving sluit op een nader door de organisatie te bepalen moment (afhankelijk van datum of deelnemersaantal). De namen van de vooringeschreven deelnemers worden op de website www.stationloop.nl vermeld.

Limieten
Om een voor de deelnemers goede organisatie en maximale veiligheid te kunnen bieden zijn wij genoodzaakt in overleg met de wegbeheerder, de politie en de hulpdiensten om de deelnemersaantallen te limiteren. Het maximaal aantal deelnemers is 1.500.

Betaling
Een éénmalige machtiging aan de organisatie voor het inschrijfgeld is de enige mogelijkheid van betalen. Deelnemers zonder Nederlands bank- of girorekeningnummer kunnen niet via deze inschrijving meedoen maar worden verzocht zich via info@stationloop.nl aan te melden. Bij afzegging of het niet verschijnen aan de start vindt er geen restitutie plaats van inschrijfgeld.

Startnummers
De startnummers en daarbij behorende bescheiden worden opgestuurd.

MyLaps
Voor tijdregistratie van de Station tot Station Loop wordt gebruik gemaakt van de MyLaps.

Wheelers
Het parcours is niet geschikt voor wheelers en handbikers. Om veiligheidsredenen kunnen zij niet deelnemen aan de Station tot Station Loop.

Deelname
Deelname aan de Station tot Station Loop inclusief het door de organisatie ter beschikking gestelde vervoer is voor eigen risico. Deelname onder de 16 jaar is niet mogelijk.

Klassenindeling
Aan de hand van de inschrijving wordt men ingedeeld in de volgende klassen:

Prijzengeld
De overall winnaars van zowel de Mannen als de Vrouwen worden in de gelegenheid gesteld een bedrag beschikbaar te stellen aan een goed doel. De keuze kan worden gemaakt uit de door de organisatie geselecteerde goede doelen. Het bedrag zal minimaal € 250,- per winnaar bedragen, totaal dus minimaal € 500,-. Of € 1,- per deelnemer indien zich meer dan 500 deelnemers hebben ingeschreven. Tevens worden per categorie geldprijzen uitgereikt.

Kleedgelegenheid + transport
Kleedgelegenheid is in het finishgebied bij Station Dalfsen, Stationsweg 4 van 18.30 uur tot 22.00 uur. Vanaf Station Dalfsen kan bij vertoon van het startnummer gratis worden gereisd naar Station Ommen. Dit geldt ook voor de terugreis na afloop van de Station tot Station Loop. Via www.9292ov.nl kan de dienstregeling worden geraadpleegd.

Parkeergelegenheid
Deelnemers worden dringend verzocht per trein naar het evenement te reizen. Indien je uit oostelijke richting komt wordt je aangeraden rechtstreeks naar de startplaats bij Station Ommen te reizen. Na afloop van het evenement word je gratis door Vechtdallijnen van station Dalfsen naar Station Ommen vervoerd! De parkeervoorzieningen zijn zowel in Ommen als in Dalfsen zeer beperkt. Doordat de organisatie afhankelijk is van de medewerking van derden kan geen enkele toezegging voor parkeervoorzieningen worden gedaan. Indien voorzieningen via de organisatie worden aangeboden zullen daaraan mogelijk parkeerkosten verbonden zijn.

Kledingtransport
Bij de start bij Station Ommen is er voor iedere deelnemer een tas waarop je je startnummer vermeldt. Deze tas kan je inleveren nabij het startvak. Na afloop is de kledingtas af te halen in het finishgebied bij Station Dalfsen. Let op je eigen startnummer, noteer dat. Alléén door de organisatie verstrekte tassen kan je afgeven. Eigen (sport/rug of dergelijke) tassen worden niet ingenomen!

Jouw gegevens
De organisatie neemt je gegevens op in een bestand en verstrekt deze niet aan derden behoudens de aan de Station tot Station Loop verbonden sponsoren, partners en organisatie. Indien je hiertegen bezwaar hebt, kunt je dit aan ons mailen. Je gaat door inschrijving akkoord met dit reglement en met eventueel gebruik van je beeltenis in druk, op foto, film, video e.d. voor promotionele doeleinden van de Station tot Station Loop zonder daarvoor een vergoeding te claimen.