Het online activiteitenplatform van de gemeente Oldebroek

Level-Up

Level-Up (extra gym) is ook wel een bijles in gymnastiek. Level-Up is een gymles voor minder vaardige kinderen die niet mee kunnen komen met de gymlessen op school, kinderen die door een kinderfysiotherapeut doorverwezen worden om een uurtje extra te bewegen of kinderen die zelfvertrouwen willen krijgen in het bewegen.

Level-Up richt zich op de motorische ontwikkeling van kinderen. Met name de grove motoriek die we vooral uit het gymmen/sporten kennen, zoals evenwicht, springen, ooglichaamscoördinatie, hinkelen, klimmen, rollen en dergelijke.

Persoonlijke aandacht

Doordat Level-Up in een kleine groep gegeven wordt, waarin kinderen in een drie- of viervakkensysteem les krijgen, zullen er wekelijks de volgende onderdelen aan bod komen:

Met als overkoepelend doel: kinderen beweeguitdaging geven op het niveau dat ze aankunnen en ze motorische vaardigheden laten verbeteren.

Missie

Level-Up is er voor kinderen die een bijles in gym kunnen gebruiken. Het doel is om het plezier in bewegen en de sport te (her)ontdekken en motorisch beter te worden. Daarnaast zorgt Level-Up voor een mogelijke doorstroom naar een sportvereniging. Wij vinden dat kinderen een kans en de mogelijkheid moeten krijgen om deel te nemen aan sport- en bewegingsactiviteiten, ongeacht zijn of haar kwaliteiten.

Kenmerken van Level-Up:

Visie

Door deskundige begeleiding, kleine groepen en een betekenisvol aanbod helpen wij kinderen zich motorisch en sociaal emotioneel te ontwikkelen, waardoor een stap naar een sportvereniging makkelijker wordt.

Aanmeldinformatie

Wie: Kinderen van 6 tot en met 12 jaar

Wanneer: elke donderdag van 15:30 tot 16:30 uur

Waar: de Kamphal, Heikamp 2 in Wezep

Kosten: € 2,50 per les, een proefles is gratis!

Meedoen of meer informatie?

Wil je je aanmelden? Open hier het aanmeldformulier. Voor meer informatie: mail naar goedbezig@oldebroek.nl of bel met 038 375 86 58.