Het online activiteitenplatform van de gemeente Oldebroek

Verenigingsadvies

Voor sportaanbieders

Sportverenigingen vervullen een belangrijke maatschappelijke rol. Als bestuurder en/of vrijwilliger loop je ongetwijfeld tegen uitdagingen aan. Het runnen van een vereniging vraagt immers steeds meer van ons.

Voor verenigingsadvies staat Goed Bezig voor je klaar! We kunnen adviseren over onderwerpen die voor jouw club belangrijk zijn. Denk bijvoorbeeld aan het werven en behouden van leden en vrijwilligers, een veilig sportklimaat of een gezonde sportkantine. Maar ook voor het besturen van je club of het toepassen van wet- en regelgeving, zoals de AVG. Dit doen wij niet allemaal zelf, maar wij beschikken over een grote database van sportprofessionals en helpen jullie graag op weg!

Samenwerking

Ons doel hierbij is het versterken van de vitaliteit van de sportverenigingen en de onderlinge samenwerking. Zodat er kansen ontstaan voor nieuwe initiatieven. Hierbij kun je denken aan inclusief sporten, een nieuw aanbod voor de bewoners van de gemeente Oldebroek of verduurzaming van de accommodatie.

Onderstaand een aantal voorbeelden: 

Neem contact op met Jeroen van der Linden (jvanderlinden@oldebroek.nl of 06 45 16 31 11) om kennis te maken of voor advies op maat.

Nieuwsbrief sportaanbieders