Het online activiteitenplatform van de gemeente Oldebroek

Verenigingsadvies

Voor sportaanbieders

Sportverenigingen vervullen een belangrijke maatschappelijke rol. Als bestuurder en/of vrijwilliger loop je ongetwijfeld tegen uitdagingen aan. Het runnen van een vereniging vraagt immers steeds meer van ons.

Voor verenigingsadvies staat Goed Bezig voor je klaar! We kunnen adviseren over onderwerpen die voor jouw club belangrijk zijn. Denk bijvoorbeeld aan het werven en behouden van leden en vrijwilligers, een veilig sportklimaat of een gezonde sportkantine. Maar ook voor het besturen van je club of het toepassen van wet- en regelgeving, zoals de AVG. Dit doen wij niet allemaal zelf, maar wij beschikken over een grote database van sportprofessionals en helpen jullie graag op weg!

Samenwerking

Ons doel hierbij is het versterken van de vitaliteit van de sportverenigingen en de onderlinge samenwerking. Zodat er kansen ontstaan voor nieuwe initiatieven. Hierbij kun je denken aan inclusief sporten, een nieuw aanbod voor de bewoners van de gemeente Oldebroek of verduurzaming van de accommodatie.

Onderstaand een aantal voorbeelden: 

Onderzoek bij SOS vorig jaar naar ledenwerving/behoud, onderzoeken bij TTV en VZK naar beleidsplannen.

Workshop meer vrijwilligers in kortere tijd, aan te vragen vanuit diensten Lokaal Sportakkoord Oldebroek

Hulp bij organisatie van diverse (school)sporttoernooien in samenwerking met buurtsportcoaches.

Informeren over budgetten: Aanvraag ingediend door Kickboks Wezep voor een stimuleringsbudget inclusief sporten.

Mogelijkheden bekijken rondom verduurzamen sportaccomodaties, zoals WHC.
Neem contact op met Kevin Scholten (KScholten@oldebroek.nl of 06 57 52 28 96) om kennis te maken of voor advies op maat.

Nieuwsbrief sportaanbieders: 4 maal per jaar