Het online activiteitenplatform van de gemeente Oldebroek

Lokaal Sportakkoord

Waarom een Sportakkoord?

Het Rijk wil sport en bewegen breder in de samenleving verankeren en duurzaam versterken. Daarvoor is het Nationaal Sportakkoord opgesteld. Gemeenten spelen een belangrijke rol bij het lokaal realiseren van deze doelstelling. Oldebroek werkt graag daaraan mee. Samen met veel sportaanbieders is in 2019/2020 het Lokaal Sportakkoord Oldebroek opgesteld. Dit akkoord is eigenlijk een set afspraken tussen (commerciële) sportaanbieders, maatschappelijke partners en gemeente over gezamenlijke ambities.

Uitleg van het lokale Sportakkoord in één minuut

Wat staat er in het lokale Sportakkoord?

Er zijn vier ambities geformuleerd die invulling krijgen met concrete doelen en acties. Hieraan conformeren zich lokale partijen door hun handtekening te zetten om zich hiervoor in te zetten. De ambities in Oldebroek zijn:

Ook is uitgesproken om helder te communiceren over positieve gezondheid, preventie en gezonde leefstijl. Lees hier het hele Lokale Sportakkoord Oldebroek.

Wie doen er mee?

Met ondertekening van het akkoord in september 2020 begon een periode van tweeënhalf jaar waarin lokale partijen werken aan de ambities. Ze kunnen daarbij gratis gebruik maken van allerlei diensten van sportbonden. Te denken valt aan workshops, opleidingen en begeleidingstrajecten op maat. Ook is er een uitvoeringsbudget beschikbaar om lokale acties te realiseren. Een kernteam met vertegenwoordigers uit de lokale sport ziet toe op uitvoering van de acties en besteding van het uitvoeringsbudget.

Het Lokale Sportakkoord is ondertekend door onderstaande partijen: