Het online activiteitenplatform van de gemeente Oldebroek

Lokaal Sportakkoord

Waarom een Sportakkoord?

Het Rijk wil sport en bewegen breder in de samenleving verankeren en duurzaam versterken. Daarvoor is het Nationaal Sportakkoord opgesteld. Gemeenten spelen een belangrijke rol bij het lokaal realiseren van deze doelstelling. Oldebroek werkt graag daaraan mee. Samen met veel lokale organisaties is in 2023 het plan 'Samen maken we gezond de norm' opgesteld. Een combinatie van de actieplannen van het Lokaal Sportakkoord Oldebroek II en de buurtsportcoaches van Goed Bezig Oldebroek. Dit akkoord is eigenlijk een set afspraken tussen (commerciële) sportaanbieders, maatschappelijke partners en gemeente over gezamenlijke ambities.

Uitleg van het lokale Sportakkoord in één minuut

Wat staat er in het lokale Sportakkoord?

Er zijn zes ambities geformuleerd die invulling krijgen met concrete doelen en acties. Hieraan conformeren zich lokale partijen door hun handtekening te zetten om zich hiervoor in te zetten. De ambities in Oldebroek zijn:

  1. Vaardig in bewegen
  2. Inclusie, diversiteit en veiligheid
  3. Een leven lang in beweging
  4. Vitale beweegaanbieders
  5. Beweegvriendelijke en gezonde omgeving
  6. Gezonde leefstijl

 Lees hier het actieplan 'Samen maken we gezond de norm' (pdf, 6,9 MB).

De specifieke doelen waar we dit jaar aan weren vind je terug in het 'actieplan 2024' (pdf, 1,84 MB).

Wie doen er mee?

Met ondertekening van het akkoord in september 2020 begon een periode van tweeënhalf jaar waarin lokale partijen werken aan de ambities. Ze kunnen daarbij gratis gebruik maken van allerlei diensten van sportbonden. Te denken valt aan workshops, opleidingen en begeleidingstrajecten op maat. Ook is er een uitvoeringsbudget beschikbaar om lokale acties te realiseren. Een kernteam met vertegenwoordigers vanuit lokale organisaties ziet toe op uitvoering van de acties en besteding van het uitvoeringsbudget.

Het actieplan 'Samen maken we gezond de norm' is ondertekend door onderstaande partijen:

1 KBS De Uilenhorst
2 Dietistenpraktijk Joke Nijland
3 Kwakkel's Groente- en Fruithandel
4 de Akker Fysiotherapie
5 WTP
6 Jovani Sports
7 VZK volleybal vereniging
8 VSCO'61
9 De Wereldkinderen 
10 Kindcentrum De Schaapkooi
   
11 Plus van den Hoven Wezep
12 Careander
13 voetbalvereniging WHC
14 Klompenpaden Oldebroek
15 Huisartsenpraktijk De Brink
16 Bedrijvenkring Oldebroek
17 Zonnebloem Wezep
18 Stichting Kindcentrum Oldebroek 
19 Atletiekvereniging De Gemzen
20 s.v. Noord Veluwe Boys
   
21 Contour Fysiotherapie 
22 Looschool 
23 Nassauschool
24 KaBo Sport
25 Korfbalvereniging Rood-Wit
26 Volleybalvereniging Blauw Wit
27 Speeltuin op de Wip 
28 Mudokwan Wezep
29 Viattence
30 CIKC De Wegwijzer
   
31 Easy Fitness
32 Agnieten College Wezep
33 Sportfondsen Oldebroek BV
34 Nummer 13
35 Timotheusschool 
36 Skeelerclub Oldebroek
37 vv OWIOS
38 ATB-vereniging Oldebroek
39 Interakt Contour
40 Badminton'80 Wezep
   
41 Slot & Keerssemeeckers fysio- en manueletherapie
42 SWO gemeente Oldebroek
43 CBS de Spoorzoeker
44 Scholengroep en Kindcentrum IJsselrijk
45 Gymnastiekvereniging OLVO
46 Tafeltennisvereniging Wezep
47 Bridgeclub de Heigraaf
48 S.O.S. Oldebroek
49 Bootcamp Oldebroek
50 Heddema Fysiotherapie
   
51 BijdeHandjes
52 CJG Oldebroek
53 PIO Oldebroek
54 Heuvelruiters
55 Cyclo'78
56 Zorgverlening het Baken
57 Ondernemersvereniging Oldebroek
58 Twirlvereniging Majofique 
59 Gemeente Oldebroek
60 Goed Bezig Oldebroek