Het online activiteitenplatform van de gemeente Oldebroek

Kernteam

Wat doet het kernteam?

Het Sportakkoord is van en voor de sport in Oldebroek. Om vorm en inhoud te geven aan de uitvoering van het Sportakkoord hebben we een kernteam samengesteld. Het kernteam heeft als belangrijkste taak om de voortgang van het Sportakkoord 'Samen maken we gezond de norm' te bewaken in de periode 2023-2026. Ze willen verantwoordelijk zijn voor:

Wie zitten er in?

Het kernteam bestaat uit de volgende vertegenwoordigers van lokale partijen:

Rudolf Huberts Goed Bezig Oldebroek
Peter Zoombelt Gemeente Oldebroek
Dirk Jan Grootkarzijn Loco Media Groep / ATB vereniging
Arjan Jansen Inwoner
Daniëlle Koopman Locatiemanager zwembad
Sandra Lammers Stichting Kindcentrum Oldebroek
Wibo van Wier WTP
Geert Spijkerboer Blauw Wit Oldebroek


Foto ondertekening Lokaal Sportakkoord en Actieplan Goed Bezig Oldebroek kernteam

Hoe kom ik met ze in contact?

Het kernteam is te bereiken via mail en telefoon. Je kunt contact opnemen door een mail te sturen naar goedbezig@oldebroek.nl of te bellen met Rudolf Huberts via 038 375 86 58.