Het online activiteitenplatform van de gemeente Oldebroek

Kernteam

Wat doet het kernteam?

Het Sportakkoord is van en voor de sport in Oldebroek. Om vorm en inhoud te geven aan de uitvoering van het Sportakkoord hebben we een kernteam samengesteld. Het kernteam heeft als belangrijkste taak een plan maken voor de uitvoering van het Sportakkoord in de periode 2020-2022. Ze willen verantwoordelijk zijn voor:

Wie zitten er in?

Het kernteam bestaat uit de volgende vertegenwoordigers van lokale partijen:


Hoe kom ik met ze in contact?

Het kernteam is te bereiken via mail en telefoon. Je kunt contact opnemen door een mail te sturen naar goedbezig@oldebroek.nl of te bellen met Rudolf Huberts via 038 375 86 58.