Het online activiteitenplatform van de gemeente Oldebroek

Nieuws

Jaarplan Sportakkoord 2024; gezamenlijke aanpak gaat van start

vrijdag 22 maart 2024

Het Lokale Sportakkoord, dat eind november 2023 aan de raad werd gepresenteerd, heeft het startschot gegeven voor de realisatie van de vastgestelde ambities. Het Lokale Sportakkoord is een meerjarenplan, dat loopt tot 2026. Om het meerjarenplan concreter te maken, heeft het kernteam van het Lokale Sportakkoord gewerkt aan een jaarplan voor 2024. Dit jaarplan brengt focus aan de vijf ambities waar we ons in 2024 op willen richten.

Lees hier jaarplan Sportakkoord voor 2024 (pdf, 2 MB).

Samen kom je verder

Met de ondertekening van het Lokale Sportakkoord door 60 partners hebben zij zich gecommitteerd aan het leveren van een waardevolle inspanning en het behalen van één of meer gestelde ambities. In dit kader zal Goed Bezig Oldebroek een cruciale rol vervullen als kartrekker binnen het jaarplan om de ambities te verwezenlijken. Jeroen van der Linden benadrukt het belang van de professionele inzet van de buurtsportcoaches in het plan: “Buurtsportcoaches kunnen vanuit hun rol veel werk verzetten, maar het is de gezamenlijke aanpak die ervoor zorgt dat we veel meer kunnen bereiken. Hoe groter de draagkracht en inzet vanuit de samenleving, hoe groter de kans op mooie successen. Samen maken we gezond de norm!”

Financiële ondersteuning voor initiatieven

De deur staat wijd open voor iedereen die een bijdrage wil leveren aan één van de vijf ambities. Dit kan ook op eigen initiatief. Er is financiële ondersteuning beschikbaar voor initiatieven zoals het organiseren van sportevents, het aantrekken van nieuwe doelgroepen bij verenigingen, het aangaan van samenwerkingen met andere beweegaanbieders, of het verbeteren van sportaccommodaties behoort tot de mogelijkheden. Daarnaast bieden we ook opleidingen en begeleiding aan, die we ‘services’ noemen. Deze zijn specifiek gericht op thema’s binnen sport, bewegen, vitaliteit en gezondheid.

Het aanvraagformulier voor budgetten, inclusief bijbehorende voorwaarden, is beschikbaar op de website van Goed Bezig Oldebroek. Er geldt een maximumbedrag van 5.000 euro per aanvraag. Het kernteam, samengesteld uit vertegenwoordigers van lokale sportorganisaties, beoordeelt en verdeelt de middelen elk kwartaal. De volgende aanvragen kunnen tot 15 juni 2024 worden ingediend. Ook de beschikbare services zijn te vinden op deze website.

Meer informatie

Voor meer informatie over het Lokale Sportakkoord, aan te vragen budgetten of services, kun je kijken op www.goedbezigoldebroek.nl of contact opnemen met Jeroen van der Linden van Goed Bezig Oldebroek. Dit kan door een email te sturen naar jvanderlinden@oldebroek.nl of te bellen met 06 45 163 111.

Recente nieuwsitems