Het online activiteitenplatform van de gemeente Oldebroek

Nieuws

Staatssecretaris van Ooijen op bezoek bij Goed Bezig – JOGG Oldebroek

vrijdag 25 november 2022

Een gezonde toekomst, begint bij een gezonde jeugd. JOGG-gemeente Oldebroek werkt daarom net als ruim 200 andere gemeenten aan een gezondere leefomgeving voor de jeugd. Met aandacht voor gezonde voeding, voldoende beweging en ontspanning. Op dinsdag 22 november kwam staatssecretaris Maarten van Ooijen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op bezoek bij IKC de Vlinder in Wezep. Hij ging in gesprek met kinderen over gezond leven en met professionals die betrokken zijn bij de lokale JOGG-aanpak.

Foto bezoek staatssecretaris van Ooijen Goed Bezig Oldebroek JOGG
Goed Bezig Oldebroek De gemeente Oldebroek werkt sinds 2014 met de JOGG-aanpak, die in Oldebroek wordt vormgeven door Goed Bezig Oldebroek. Samen met een lokaal werknet van partners uit diverse domeinen (o.a. sport, recreatie, onderwijs, bedrijfsleven en welzijn) maakt de gemeente met deze integrale aanpak de plekken waar kinderen en jongeren veel komen gezonder. En gezond leven daarmee makkelijker. Wethouder Liesbeth Vos: “We zijn blij dat we kunnen laten zien hoe we in Oldebroek gezond leven gewoon proberen te maken. Onze kinderen zijn de toekomst, dus het is heel waardevol om daarin te investeren. Gezondheid in al het beleid; dat is ons uitgangspunt. Ik ben ontzettend “fier” op hoe we hier samenleving breed handen en voeten aan geven.”

Lokaal JOGG-werknet

De staatssecretaris kreeg een rondleiding op IKC de Vlinder, waar basisscholen de Bron en de Spoorzoeker maar ook kinderopvang SKO huizen. Daar zag hij wat de JOGG-aanpak in de schoolomgeving en kinderopvang oplevert. Zoals een watertappunt, de ‘Daily Mile’ en bewegend leren op het plein, moestuinbakken waar kinderen zelf eten verbouwen en een ruime keuken waar leerlingen zelf een gezonde lunch klaarmaken. Ook een aantal partners uit het lokale JOGG-werknet in Oldebroek vertelden hoe zij bijdragen aan een gezondere omgeving. Zoals het lokale zwembad dat nu ook gezond eten aanbiedt in hun horeca en in het lesmateriaal ‘duikfruit’ introduceerde. En de kinderopvang die ook de jongste kinderen meer in beweging brengt tijdens extra beweegmomenten met de buurtsportcoach.

Bezoek van Ooijen aan Goed Bezig - JOGG Oldebroek

Voorbeeld voor andere gemeenten

Van Ooijen gaf aan onder de indruk te zijn van de vanzelfsprekendheid waarmee in Oldebroek zo hard wordt gewerkt aan een gezondere leefomgeving voor de jeugd. “Alle betrokkenen mogen daar erg trots op zijn. Ik hoop dat veel gemeenten dit voorbeeld en de goede ervaringen die hier worden opgedaan volgen. Gezonde keuzes makkelijker en vanzelfsprekend maken in ons hele land lukt niet zonder lokale overheden en organisaties die er echt hun schouders onder zetten.” Toch was er ook ruimte voor reflectie; wat is er buiten de grenzen van de gemeente nodig om de lokale jeugd gezond te laten opgroeien? Volgens Rudolf Huberts, coördinator van de buurtsportcoaches en voormalig JOGG-regisseur Oldebroek is dat duidelijk: “Ook op landelijk niveau moeten we integraal samenwerken. We hebben alle domeinen nodig om gezond de norm te maken. Denk aan Ruimtelijke Ordening; bewegen begint bij inrichting van de ruimte. En een gezond voedingsaanbod moet de norm worden, dat moeten we landelijk stimuleren en aantrekkelijker maken.”

Kinderen aan het woord

Op basis van een aantal stellingen over gezond leven ging de staatssecretaris in gesprek met leerlingen van de school: Hoe makkelijk vinden zij het om iets gezonds te kopen in de supermarkt? Mogen influencers op YouTube of TikTok geen reclame meer maken voor ongezonde producten? En wat vinden ze van het aantal beweegmomenten op een schooldag? Over dat laatste waren ze het unaniem eens: bewegen kan niet vaak genoeg. “Soms denk ik tijdens een les; ik zit alweer een tijdje stil, ik wil weer lekker bewegen.” – aldus een van de kinderen.

JOGG – Gezonde jeugd, gezonde toekomst

De gemeente Oldebroek is sinds september 2014 een JOGG-gemeente. Oldebroek is daarmee onderdeel van het landelijke JOGG-werknet, dat inmiddels bestaat uit 210 gemeenten en diverse maatschappelijke organisaties en bedrijven. Met de integrale JOGG-aanpak werken ze samen aan een gezondere leefomgeving voor kinderen en jongeren. Bijvoorbeeld door te zorgen voor gezonde voeding op school en in de sportkantine. Of door de buurt beweeg vriendelijker in te richten. Daardoor groeit de jeugd op tot een gezonde generatie. Een gezonde toekomst, begint bij een gezonde jeugd.

Recente nieuwsitems