Het online activiteitenplatform van de gemeente Oldebroek

Nieuws

Vakdocent bewegingsonderwijs bewijst zijn meerwaarde

maandag 10 september 2018

Vanaf september 2018 verzorgen vakdocenten van Goed Bezig Oldebroek wekelijks 56 lessen bewegingsonderwijs op basisscholen in de gemeente Oldebroek. Met 17 lessen is De Wegwijzer uit Oosterwolde een van de grote afnemers. “De lessen van Goed Bezig hebben zo’n meerwaarde ten opzichte van onze eigen lessen, wij gunnen dat de kinderen,” aldus directrice Anneke Oosterom-Verploeg.

De ruim tweehonderd leerlingen van de enige school in het dorp, krijgen vanaf dit schooljaar twee keer per week les van een vakdocent. In het verleden was dit vaak de groepsleerkracht met een gymbevoegdheid. Een wezenlijk verschil vindt Anneke Oosterom-Verploeg: “Wanneer bewegingsonderwijs geven jouw vak is, waar je vier jaar voor leert, is dat anders dan dat je als allround leerkracht wordt opgeleid.” Krista Schakel is namens Goed Bezig Oldebroek de vakleerkracht op de school en onderschrijft dit: “De nadruk bij onze lessen ligt meer op het beter leren bewegen, dan op het bewegen op zich. Wij kunnen leerlingen gericht coachen op wat ze nodig hebben, juist bij een sterke of zwakke beweger. Mijn uitdaging is om de leerlingen klaar te stomen voor het bewegingsonderwijs op de middelbare school.”


Directrice Anneke Oosterom (links) ziet een meerwaarde voor de leerlingen in een vakdocent bewegingsonderwijs als Krista Schakel.

Werkdruk verlichten
Vanuit de regering zijn vanaf dit jaar extra gelden beschikbaar om de werkdruk bij groepsleerkrachten te verlichten. In Oosterwolde waren er verschillende scenario’s om dat geld in te zetten, er is uiteindelijk gekozen voor een vakleerkracht bewegingsonderwijs. “Op deze manier hebben de kinderen er ook iets aan. Het is prettig wanneer leerlingen zich motorisch goed kunnen ontwikkelen.” Volgens de directrice verlicht het daarnaast ook de werkdruk: “Leerkrachten vinden naast taal, rekenen en lezen, ook aandacht voor sport en bewegen belangrijk. Op deze manier geven we dat een mooie invulling. Leerkrachten hebben even niet de verantwoordelijkheid voor de groep, in die tijd kunnen ze nu bijvoorbeeld hun administratie bijwerken.”

Signaleren
Krista Schakel kijkt er naar uit om volop aan de slag te gaan in Oosterwolde: “Nu zie ik de kinderen nog vaker en kan ik beter signaleren wat kinderen nodig hebben. Mijn band met de kinderen wordt hierdoor beter en er ontstaat een veilige werksfeer.” Want gewerkt wordt er bij juf Krista in de gymles: “Gym wordt door veel leerlingen tof gevonden, maar ze zijn hier ook om wat te leren. Bij rekenen kunnen ze ook geen sommen overslaan. Ik zie er naar uit om ze de juiste hulp te bieden zodat ze de rest van hun leven zelfverzekerd kunnen bewegen.”
Anneke Oosterom-Verploeg vindt het positief dat Krista niet alleen haar lessen draait, maar ook onderdeel uitmaakt van het team. Ze ziet hierin ook kansen: “Het hele dorp weet nu wie juf Krista is. Ik hoop dat dit ook de doorstroming naar de Goed Bezig interventies op het gebied van aangepast sporten, overgewicht of fysiotherapie verbetert. Krista signaleert als professional wat het kind qua bewegen en gezondheid nodig heeft en weet sneller de weg naar de juiste ondersteuning.”

Kleutergym
Op twee scholen in de gemeente Oldebroek verzorgt Goed Bezig Oldebroek ook het bewegingsonderwijs voor kleuters. Krista: “De ontwikkeling van het leren bewegen bij peuters en kleuters is grillig, maar wij dagen het kind steeds uit op het juiste niveau. Hiermee leggen we een goede basis voor het bewegingsonderwijs vanaf groep drie.”
Anneke Oosterom-Verploeg hoopt met de inzet bij kleuters ook op een meerwaarde voor de jongste kinderen: “Motoriek en bewegen is een klein onderdeel van de kleuterspecialisatie voor leerkrachten. Er is nog meer winst te halen wanneer de les door een beweegprofessional wordt gegeven.”

Recente nieuwsitems