Het online activiteitenplatform van de gemeente Oldebroek

Nieuws

Volwassenenfonds zorgt voor maatschappelijke impact in Oldebroek

dinsdag 3 januari 2023

Via het Volwassenenfonds Sport & Cultuur kunnen inwoners van Oldebroek die te weinig geld hebben terecht bij verschillende sport- en cultuuraanbieders. Het fonds betaalt de contributie rechtstreeks aan de sport- of cultuuraanbieder. Inmiddels zijn er sinds de start van het fonds in 2021 bijna honderd aanvragen ingediend. Een deel daarvan sport wekelijks bij Easy Fitness, de sportschool van eigenaar Isi Romero Fuster: “Iedereen moet kunnen sporten en als ik daar een marginale bijdrage aan kan leveren, doe ik dat met veel plezier.”

Rudolf Huberts, lokaal aanspreekpunt en coördinator van Goed Bezig Oldebroek, is verheugd met de aanwezigheid van het fonds in zijn gemeente: “Wij waren in 2021 de eerste gemeente met een Volwassenenfonds in de provincie Gelderland. Waar een activiteitenbijdrage van de gemeente bij inwoners nog wel eens naar de algemene middelen verdwijnt, is deze bijdrage gelabeld. Deelname aan sport of cultuur is zeker voor mensen met een kleine beurs belangrijk. Zo blijven ze onder de mensen en creëren ze een sociaal vangnet. Het aantal aanvragen groeit nog steeds, wat laat zien dat het (helaas) voorziet in een behoefte. Het laat in ieder geval ook zien dat het fonds in onze gemeente gevonden wordt en laagdrempelig is.”

Bijdragen aan gezondheid

“Als gemeente hebben we wettelijke verplichtingen en zaken die we als een plus kunnen geven”, verduidelijkt wethouder Liesbeth Vos-Van de Weg het proces rondom regelingen voor minima. “De verplichting zit bijvoorbeeld in het verstrekken van een uitkering via de participatiewet. De praktijk wijst uit dat mensen die hierop een beroep doen of een baan hebben die hen een inkomen geeft tot 120% van het bijstandsniveau de eindjes echt aan elkaar moeten knopen. Vaak is er dan geen geld meer over om als volwassene lid te worden van een sportvereniging of culturele instelling. Als gemeente willen we hen wel graag die kans bieden, omdat we heel goed weten dat meedoen bijdraagt aan hun gezondheid. Zowel mentaal als fysiek.”

Sportschool legt bedrag bij

Een prachtige maatschappelijke bijdrage aan het Volwassenenfonds wordt geleverd door sportschool Easy Fitness in Wezep. De sportschool legt zelf het resterende bedrag bij dat niet gedekt wordt door het Volwassenenfonds om een jaar lang te sporten. Een no-nonsens actie van de sportschool die zichzelf no-nonsense noemt. Eigenaar Isi Romero Fuster legt uit: “Wij waren al bekend met het Jeugdfonds Sport & Cultuur, het fonds voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is voor sport of cultuur. Ik vind dat iedereen moet kunnen sporten, dus ook de volwassenen die dit niet kunnen betalen.”

Intermediairs

Rudolf is als lokaal aanspreekpunt verantwoordelijk voor de promotie van het fonds naar de doelgroep en voldoende intermediairs. Een intermediair is een professional die voor een inwoner een aanvraag kan doen: “We proberen op plekken waar mensen met een kleine beurs komen het fonds zichtbaar te maken met promotiemateriaal en een intermediair. Dat kan bij de voedselbank zijn, een inkomensconsulent of het sociaal team. Ook via de scholen en het Jeugdfonds maken we ouders attent op het bestaan van het Volwassenenfonds.”

Ook op andere buitenkansjes loert Rudolf: “Wij organiseren jaarlijks een fit-test voor 55-plussers waarbij we ze in een adviesgesprek direct doorverwijzen naar passend beweeg- of cultuuraanbod. Daarbij speelt het fonds ook vaak een belangrijke rol voor de kleine beurs.”

Inmiddels zijn er twaalf intermediairs actief in de gemeente Oldebroek. Ook dat aantal stijgt nog steeds. “Het mooie is dat jongeren nu door kunnen stromen naar het Volwassenenfonds. Een groot voordeel is dat dezelfde intermediair de aanvraag blijven doen. Dat houdt de drempel laag”, aldus Huberts.

Iedereen kan meedoen

De aanwezigheid van het fonds blijkt nog altijd een noodzakelijke voor veel mensen. Liesbeth Vos- Van de Weg erkent en herkent het dubbele in deze voorziening. “Ik verwacht geen directe oplossing op de korte termijn, dus gaan we ervoor dat dit Volwassenenfonds een voorziening in onze gemeente is en blijft voor minima. Dat iedereen mee kan doen, blijft het motto. Behalve dat dit goed is voor de volwassene zelf, werkt dit ook door naar hun gezinssituatie en het welzijn van hun omgeving. Kortom, gebruik maken van dit fonds heeft biedt echt een meerwaarde.”

Dankbaar

Via het Volwassenenfonds sporten er momenteel ongeveer twintig bij Easy Fitness. “Ik denk dat iets meer dan de helft voor het tweede jaar lid is”, vult Isi aan. “Ze zijn echt dankbaar en daar kan ik weer van genieten. Natuurlijk is er bij een enkeling ook schaamte. Dat begrijp ik, maar uiteindelijk zijn ze gewoon blij dat ze lekker kunnen sporten.” Bij de uitgang stipt Isi nog een belangrijk punt aan. “Hier zijn het er bijna twintig die sporten. En dat in een relatief kleine gemeente. Persoonlijk denk ik dat er veel meer mensen zijn die behoefte hebben aan dit fonds. Het is daarom essentieel om hier bekendheid aan te blijven geven.”

Meer informatie

Voor meer informatie over het lokale Volwassenen- of Jeugdfonds kunt u kijken op www.goedbezigoldebroek.nl. Of neem contact op met Goed Bezig Oldebroek via Rudolf Huberts: rhuberts@oldebroek.nl of 06 57 50 30 29.

Recente nieuwsitems