Het online activiteitenplatform van de gemeente Oldebroek

Nieuws

Meedenken in nieuwe plannen voor bewegen en een gezond en actief leven

vrijdag 3 februari 2023

Bewegen en een gezonde en actieve leefstijl is een belangrijk onderwerp in de gemeente Oldebroek. De afgelopen jaren is hier invulling aan gegeven door een kernteam met Sportakkoord I en door de buurtsportcoaches van Goed Bezig Oldebroek met hun actieplan. Voor 2023-2026 wordt gewerkt aan een nieuw plan. Daarin worden Sportakkoord II en het actieplan van de buurtsportcoaches samengevoegd. Voor lokale organisaties is ook een uitvoeringsbudget en ondersteuning beschikbaar om te werken aan dit plan.  

Om de juiste doelen te stellen, die ook aansluiten bij de wensen en behoeftes van inwoners en vrijwilligers vraagt het Kernteam Lokaal Sportakkoord samen met Goed Bezig Oldebroek om jullie mening.
Willen jullie deze vragenlijst (5 minuten) uiterlijk 15 februari invullen?

Maatschappelijke organisaties en beweegaanbieders hebben per email een vragenlijst ontvangen. Zo niet, neem dan even contact op via goedbezig@oldebroek.nl of 038 375 8658.

Presentatie concept plan

De uitkomsten van al deze vragenlijsten worden meegenomen in een concept plan. Dit presenteert het kernteam en Goed Bezig Oldebroek op woensdag 22 maart van 19:30-21:30 uur in Kulturhus de Talter, Stouwdamsweg 4 in Oldebroek.

Recente nieuwsitems