Het online activiteitenplatform van de gemeente Oldebroek

Nieuws

Terugblik op drie jaar Lokaal Sportakkoord Oldebroek

vrijdag 14 april 2023

In de afgelopen drie jaar werkten lokale partijen aan het Lokaal Sportakkoord Oldebroek. Een kernteam met een vertegenwoordiging uit de lokale sport joeg dit aan. Ze blikken nu in een filmpje en met een factsheet terug op de resultaten. Daarnaast zijn ze bezig met de herijking van het Sportakkoord, wat de komende periode vorm krijgt.

Bekijk hier het filmpje

Bekijk hier de factsheet

De start

Met veel Oldebroekse partijen is in 2019/2020 het Lokaal Sportakkoord Oldebroek opgesteld. Dit akkoord bestaat uit afspraken tussen (commerciële) beweegaanbieders, maatschappelijke partijen en gemeente over gezamenlijke ambities. Er werden vier ambities geformuleerd die invulling krijgen met concrete doelen en acties. Hieraan conformeerden zich lokale partijen door hun handtekening te zetten om zich hiervoor in te zetten. Klik hier voor het opgestelde Lokale Sportakkoord Oldebroek 2020-2022.

De uitvoering

Met ondertekening van het akkoord in september 2020 begon een periode van 2,5 jaar waarin lokale partijen in werkgroepen invulling gaven aan de ambities. Ze konden daarbij gratis gebruik maken van allerlei diensten van sportbonden. Te denken valt aan workshops, opleidingen en begeleidingstrajecten op maat. Ook was er een uitvoeringsbudget beschikbaar om lokale acties te realiseren, over de gehele periode € 80.000,-. Een kernteam met vertegenwoordigers uit de lokale sport zag toe op uitvoering van de acties en besteding van het uitvoeringsbudget.

Er werden in totaal 14 diensten toegekend. Daarnaast werden er 23 initiatieven ingediend met een budgetaanvraag, waarvan er 19 zijn toegekend. Bekijk hier een beschrijving van de initiatieven.

Resultaten

Naast bovengenoemde resultaten is er ook geprobeerd in werkgroepen aan de slag te gaan met de gestelde ambities. Mede door corona merkte het kernteam dat het draagvlak hiervoor niet aanwezig was. Terugkijkend op de gestelde ambities heeft het kernteam geëvalueerd op de gestelde doelen en besloten een aantal doelen terug te laten komen in Sportakkoord II (2023-2026).

Lessons learned

Terugkijkend op 3 jaar Lokaal Sportakkoord heeft het kernteam een aantal lessen geleerd:

  1. Bijeenkomsten met een divers kernteam waren positief
  2. Coördinatie en trekkersrol vanuit Goed Bezig Oldebroek is nodig
  3. Er zijn veel verschillende initiatieven vanuit diverse ingediend
  4. Participatie sportaanbieders hadden we meer van verwacht
  5. Uitwerking in de werkgroepen was minimaal

Voor meer informatie over het Lokaal Sportakkoord Oldebroek kunt u terecht op www.goedbezigoldebroek.nl .

Recente nieuwsitems