Het online activiteitenplatform van de gemeente Oldebroek

Nieuws

Erben Wennemars spreekt op avond over bewegen en een gezond en actief leven

woensdag 8 maart 2023

Bewegen en een gezonde en actieve leefstijl is een belangrijk onderwerp in de gemeente Oldebroek. In februari werden inwoners, maatschappelijke organisaties en beweegaanbieders gevraagd om online mee te denken. Deze input heeft geleid tot nieuwe doelstellingen voor het actieplan van het Lokaal Sportakkoord en de buurtsportcoaches van Goed Bezig voor 2023 tot 2026. Op woensdag 22 maart is er een avond waarin deze doelen gepresenteerd worden en er concrete aanvullende acties bedacht worden. Erben Wennemars, voormalig topschaatser, inspireert de aanwezigen met zijn verhaal over bewegen en leefstijl.

Programma

De avond start om 19:30 uur in Kulturhus de Talter met een korte terugblik op de afgelopen jaren. Daarna neemt Erben Wennemars de aanwezigen mee in zijn verhaal over het belang van bewegen, gezonde en actieve leefstijl. Zijn motto: Fit is het nieuwe rijk!
Na de pauze wordt er in drie rondes nagedacht over de nieuwe doelstellingen. Deze zijn opgesplitst in zes thema’s en mogen aangevuld worden met concrete acties. Om 21:30 uur wordt de avond afgesloten.

Nieuwe plannen

De afgelopen jaren is invulling gegeven bewegen en leefstijl door een lokaal kernteam in Sportakkoord I en door de buurtsportcoaches van Goed Bezig Oldebroek met hun actieplan. Voor 2023-2026 wordt gewerkt aan een nieuw plan. Daarin worden Sportakkoord II en het actieplan van de buurtsportcoaches samengevoegd. Voor lokale organisaties is ook een uitvoeringsbudget en ondersteuning beschikbaar om te werken aan dit plan. “Het loont dus om de doelstellingen van je eigen organisatie ook hier kenbaar te maken. Je kunt dan bij de realisatie een beroep doen op de voor handen zijnde middelen”, aldus buurtsportcoach Rudolf Huberts.

Aanmelden

De avond wordt gehouden op woensdag 22 maart van 19:30-21:30 uur in Kulturhus de Talter, Stouwdamsweg 4 in Oldebroek. Aanmelden kan tot 21 maart 2023 via deze link . Na aanmelding wordt het concept plan op hoofdlijnen twee dagen van tevoren toegestuurd.

Recente nieuwsitems